Olle Widhe

Olle Widhes vetenskapliga intresse rör det mångdimensionella förhållandet mellan text och läsning. Hans forskning har behandlat detta förhållande på skilda men ändå nära sammanhängande områden.

För närvarande forskar Olle Widhe om brytpunkterna i barnlitteraturens historia med särskilt fokus på tiden runt 1850 och 1970-talet. Detta projekt förenar frågor som rör synen på barn och vuxna, synen på barn- och ungdomslitteraturen och dess uppgift, kopplingar till och förnyelser av estetiska traditioner. I ett annat pågående större forskningsprojekt, ”LOK: läsning och kroppslighet”, som han driver tillsammans med docent Katarina Elam från Högskolan Väst, behandlas meningsskapandets kroppsliga grund.
Om Topelius busfrön och fria flickor
Aktuell bok:
Läsning för barn
Zacharias Topelius, redaktörer: Hanna Kurtén, Ulrika Gustafsson
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021

Foto: © Göteborgs universitet

Sökresultat

Sökord