Anna Jungstrand

Anna Jungstrand disputerade 2013 vid Stockholms universitet med doktorsavhandlingen Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik, och har sedan dess fortsatt undersöka relationer mellan estetiska uttryck och faktaförmedling. Hon har varit verksam som forskare och lektor i litteraturvetenskap vid flera lärosäten, och tillträder som professor i sakprosa vid Linnéuniversitetet hösten 2023.

Foto: Jonathan Knape

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord