Teman för Bokmässan 2024

Varje år sedan starten 1985 sätts särskilda teman i fokus för Bokmässans program. Dessa specialkureras av Bokmässans programgrupp, ofta i samarbete med organisationer, myndigheter och förlag. I år kommer mässan ha ett särskilt fokus på två teman: Sápmi och Rymden. Dessutom kommer Bokmässans 40-årsfirande att sätta sin prägel på årets mässgolv.

Tema: Sápmi

Den samiska litteraturen har sina rötter i en muntlig berättartradition med jojk som grund. Tema Sápmi på Bokmässan 2024 tar sin utgångspunkt i samisk filosofi och världsbild och belyser teman som brännande akuta mark- och skogsexploateringar i klimatomställningens namn, hotade språk och försoning. Det är en spännande genreöverskridande litteratur som utmanar den nordiska självbilden.

 

Tema Sápmi arrangeras i samarbete med kulturinstitutionen Tjállegoahte och de samiska författarföreningarna Bágo och Sámi Girječálliid Searvi, som är 2024 års hedersgäster på Bokmässan.

Tema: Rymden

Rymden är ofattbart stor. Människor som blickat upp mot en stjärnklar himmel har i alla tider fantiserat om dess innehåll och ställt sig frågor om sin egen existens. I dag är våra samhällen beroende av rymdteknik för att fungera. Utan satellitkommunikation fungerar varken kortbetalningar, smarta telefoner eller godstrafik. Utan jordobserverande satelliter kan inte väderleksprognoser göras eller utsläpp bevakas.

 

Med temat Rymden uppmanar Bokmässan till stora samtal, om såväl teknik och fantasi som om vår livsforms historia och framtid.

 

Bokmässans partner i temat är Rymdstyrelsen.

Bokmässan 40 år!

40 år av ilningar i själen! Bokmässan jublar över fyra årtionden av inspirerande möten, banbrytande författarskap och omvälvande berättelser – alla dessa ögonblick som berört så många och så mycket.

 

Vi öppnar dörrarna för en sprakande fest och hyllning till alla de bokälskare, författare, teman och ögonblick som har gett form åt Nordens största kulturevenemang, och blickar samtidigt framåt mot en framtid där Bokmässan förblir en outtömlig källa till ilningar i själen.