Medievetenhet (MIK)

Medievetenhet – Tema på Bokmässan 2019

Hur med(ie)veten är du?

Samhällsutvecklingen har de senaste decennierna formats av digitaliseringens kraftfulla framfart. Informationsflödet sköljer över oss på ett helt annat sätt än tidigare. Därför är det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhets- och informationsflöden utgör själva kärnan i det demokratiska samtalet, vår tids kanske mest fragila och samtidigt kraftfulla redskap för människors lika värde.

Särskilt bibliotekens och skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten är avgörande för det demokratiska samhällets utveckling. Mediekunniga lärare leder till mediekunniga elever, vilket på sikt etablerar mediekunniga samhällen.

Under temanamnet Medievetenhet är Medie- och informationskunnighet (MIK) ett tema på 2019 års Bokmässa. Partners till tema Medievetenhet är Västra GötalandsregionenLärarförbundet, Svensk BiblioteksföreningURStatens Medieråd samt Kommittén för nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet är, parallellt med Bokmässan 2019, värdar för konferensen The UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference.