Skolledarspåret 22–23 september

För andra året i rad hälsar Bokmässan Sveriges skolledare och rektorer välkomna till ett särskilt programspår utformat för att möta de utmaningar som skolan ställs inför och svara upp mot de kompetenskrav som idag ställs på verksamma inom skolans värld. I debatten framhålls ständigt hur skolledarens uppdrag och det pedagogiska ledarskapet är avgörande för en framgångsrik skola, med motiverade och engagerade elever och god elevhälsa. Skolledarspåret presenteras i samarbete med Gleerups, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur och Universitets- och högskolerådet (eTwinning och Erasmus+).

Skolledarspåret sätter ett specifikt fokus på uppdraget som rektor och skolledare och de utmaningar och skärningspunkter som ligger i rollen att hantera. Här tar du del av verklighetsnära frågor och inspirerande samtal om vad som är avgörande för en framgångsrik skola. Exempel på ämnen som tas upp är friskolefrågan, internationella skolsamarbeten, säkerhet i skolan och att leda kollegor. Innehållet utgår från den senaste utgivningen inom forskning, skolutveckling och ledarskap.

Skolledarspåret arrangeras under Bokmässans torsdag och fredag, 22–23 september. För att ta del av Skolledarspåret behöver du köpa ett seminariekort. I seminariekortet ingår även Bokmässan Play. För dig som inte har möjlighet att resa till Göteborg går det också att köpa enbart en biljett till Bokmässan Play. Skolledarspåret finns tillgängligt på Bokmässan Play t o m 31 december.

Citat från partner till Skolledarspåret

”Skolledare och rektorer är några av Sveriges allra viktigaste ledare och nyckelpersoner för skolans utveckling. Vi ser fram emot att få bidra med kunskap och insikter till det gedigna programmet på Bokmässan och Skolledarspåret.”

Elisabeth Lennartsdotter, marknads- och försäljningschef Gleerups utbildning

”Jag är glad att Bokmässan satsar på Skolledarspåret även i år. Skolledare står mitt i politikens stora utmaningar – att förbättra skolresultaten, hantera lärarbristen och lyckas med nyanlända elevers integrering i skolan. Här får skolledare möjlighet att ta del av föreläsningar som berör just deras komplexa uppdrag och även tillfällen att möta andra skolledare."

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

”Genom att medverka i Skolledarspåret på Bokmässan erbjuder vi skolledare och rektorer forskningsanknuten och evidensbaserad kompetensutveckling inom aktuella områden som underlättar skolledarens yrkesroll.”

Ann Förberg, marknads- och kommunikationschef Natur & Kultur Läromedel och Akademi

”För rektorer innebär program som eTwinning och Erasmus+ stora möjligheter att arbeta med ökad måluppfyllelse genom internationellt samarbete. Självklart vill vi synliggöra dessa på en av de största utbildningsmässorna i Sverige.”

Maria Linna Angestav, avdelningschef, avdelningen för internationellt samarbete Universitets- och högskolerådet (UHR)

Partner Skolledarspåret 2022