Biblioteken i fokus

Bokmässan startade som en konferens för bibliotekarier. Fortfarande står biblioteken i fokus i programmet.

Bokmässan startade som en konferens för bibliotekarier. Fortfarande står biblioteken i fokus i programmet.

Rum för Bibliotek

Delaktighet, digitalisering och demokrati genomsyrar årets biblioteksseminarier. Här lyfts  aktuella forskningsperspektiv och praktiknära exempel. I Rum för bibliotek tar du del av samtal om kompetensbehov, delaktighet, inflytande och bibliotekens roll – frågor som för hela samhällsutvecklingen framåt.

Program Rum för Bibliotek

Biblioteks & berättarscenen

Biblioteks & berättarscenen är bibliotekariernas egen scen. Scenen är belägen i D-hallen och i regi av Kultur i Väst. Ett fullspäckat fyradagars program där torsdag och fredag ägnas åt biblioteksfrågor och biblioteksutveckling ur flera olika perspektiv. På lördag och söndag står mötet med berättelsen, litteraturen, författarna och samtalen i fokus.