Statistik från Bokmässan

006_003407.tif

2017 2016 2015
Antal besök 77 292 96 293 94 715
Utställare 839 836 809
Huvudutställare 600 617 601
Monteryta kvm 11 364 11 863 11 169
Representerade länder i utställningen 29 28 23
Ackrediterade från media 947 1 176 1 180
Antal seminarier 395 422 387
Medverkande författare och föreläsare i seminarier 753 870 798
Representerade länder i seminarier 39 38 33
Medverkande totalt 2 863 3 205 2 736
Programpunkter totalt 4 172 4 190 3 694
International Rights Centre: Företag och agenter 61, 91 bord 56, 74 bord 63, 79 bord
Besökstid på mässan (snitt) 8 h 20 min 7 h 15 min 7 h 55 min

 

Besökarrapport Bokmässan 2017