Statistik från Bokmässan

Siffror från Bokmässan Play 2020

Antal visningar live 23–27 september 373 000
Antal visningar i efterhand t o m 31 december 277 000
Totalt antal visningar t o m 31 december 650 000
Antal seminarier 154
Antal scener 10
Programpunkter totalt 381
Medverkande författare och föreläsare i seminarier 846
Ackrediterade från media 0*
Antal fysiska besökare 0*
Tittarnas helhetsbetyg på Bokmässan Play 4.3

* Pga covid-19

Sammanfattning Bokmässan 2020 >>

 

Siffror från Bokmässan 2019

2019 2018
Antal besök 86 132 85 371
Utställare 798 811
Huvudutställare 556 579
Monteryta kvm 11 291 11 264
Representerade länder i utställningen 23 29
Ackrediterade från media 927 917
Antal seminarier 324 326
Medverkande författare och föreläsare i seminarier 816 762
Representerade länder i seminarier 38 32
Medverkande totalt 3 098 2 765
Programpunkter totalt 4 185 3 726
International Rights Centre: Företag och agenter 55, 84 bord 56, 87 bord
Besökstid på mässan (snitt) 7h 40 m 8 h

 

Besökarrapport Bokmässan 2019 >>