Statistik från Bokmässan

006_003407.tif

År 2016 2015
Antal besök 96 293 94 715
Utställare 836 809
Huvudutställare 617 601
Monteryta kvm 11 863 11 169
Representerade länder
utställningen
28 23
Ackrediterade från media 1 176 1 180
Antal seminarier 422 387
Medverkande föreläsare
i seminarier
870 798
Representerade länder
seminarierna
38 33
Antal medverkande totalt 3 205 2 736
Antal programpunkter totalt 4 190 3 694
International Rights Centre:
Företag och agenter
56 (74 bord) 63 (79 bord)
Besökstid på mässan (snitt
fackbesökare o allmänhet)
7 t 15 min 7 t 55 min


Vad tyckte besökarna om Bokmässan 2016?

Besökarrapport 2016 (PDF-dokument)