Statistik från Bokmässan

Siffror från Bokmässan 2018

2018 2017
Antal besök 85 371 77 292
Utställare 811 839
Huvudutställare 579 600
Monteryta kvm 11 264 11 364
Representerade länder i utställningen 29 29
Ackrediterade från media 917 947
Antal seminarier 326 395
Medverkande författare och föreläsare i seminarier 762 753
Representerade länder i seminarier 32 39
Medverkande totalt 2 765 2 863
Programpunkter totalt 3 726 4 172
International Rights Centre: Företag och agenter 56, 87 bord 61, 91 bord
Besökstid på mässan (snitt) 8h 8 h 20 min
Besökarrapport Bokmässan 2018 >>