Statistik från Bokmässan

medverkande i programmet

2 863

programpunkter

4 172

Besökstid på mässan

8 h 20 min

kvadratmeter monteryta

11 364

Mer statistik och jämförelser

2017 2016 2015
Antal besök 77 292 96 293 94 715
Utställare 839 836 809
Huvudutställare 600 617 601
Monteryta kvm 11 364 11 863 11 169
Representerade länder i utställningen 29 28 23
Ackrediterade från media 947 1 176 1 180
Antal seminarier 395 422 387
Medverkande författare och föreläsare i seminarier 753 870 798
Representerade länder i seminarier 39 38 33
Medverkande totalt 2 863 3 205 2 736
Programpunkter totalt 4 172 4 190 3 694
Rights Centre: Företag och agenter 61, 91 bord 56, 74 bord 63, 79 bord
Besökstid på mässan (snitt) 8 h 20 min 7 h 15 min 7 h 55 min

 

Besökarrapport Bokmässan 2017