Utställare

Ifous

Plats: C03:29
Ifous
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola – är skolhuvudmännens forskningsinstitut. Ifous drivs som en ideell förening, med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för det svenska utbildningssystemets FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord