Nominera din kandidat till Bokmässans bildningspris 2021!

Priset delas ut till en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans. Bildning är ett omfattande begrepp och priset kopplas därför till det aktuella årets teman på Bokmässan. 2021 års teman är Demokrati, LÄS!LÄS!LÄS! och Nordisk litteratur.

Bokmässan tar inte emot nomineringar för kommande satsningar. Arbetet måste vara påbörjat och ha ett klart syfte och mål, nomineringen ska innehålla beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Det är öppet för vem som helst att komma in med en nominering.
Använd formuläret nedan!

Sista datum att nominera är 16 augusti 2021.

Välkommen att nominera en bildningsinsats som gör skillnad!

Nomineringsformulär