Bokmässans bildningspris 2023 tilldelas Elisabet Reslegård

28 September / 2023

Elisabet Reslegård. Foto: Natalie Greppi

Bokmässans bildningspris tilldelas en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja samhällsutvecklingen genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring. I år riktar Bokmässan strålkastaren mot själva fundamentet, läsningen, och uppmärksammar en outtröttlig bildningsgärning, definierad av entusiasm, samarbete och innovativt tänkande. Elisabet Reslegård är 2023 års bildningspristagare.

Med Bokmässans Bildningspris 2023 vill vi skärpa blicken: Läsningen är kärnan, inte bara för att ta till sig litteraturen utan för att kunna ta till sig kunskap och delta i ett demokratiskt samhälle på lika villkor. Elisabeth Reslegård och Läsrörelsen har under snart tjugofem år oavbrutet och med energi hittat nya vägar, och fört samman olika delar av vårt samhälle, väntade och oväntade, i läsningens tjänst, säger Oskar Ekström, programchef Bokmässan.

Motiveringen i sin helhet lyder:

Hon är en unik kraft i den svenska litteraturbranschen. Inte som författare, förläggare eller översättare, utan som ambassadör för det mest grundläggande. Läsningen. I en tid som rör sig allt snabbare stannar hon inte upp och stretar emot, utan tänker nytt och skapar innovativa projekt med läsningen i centrum. Med brinnande entusiasm, nyfikenhet och kreativitet påminner hon oss ständigt om vikten av att jobba tillsammans.

Genom Läsrörelsen, som startade på Bokmässan år 2000, har hon engagerat tusentals författare, bibliotekarier, forskare och lärare i läsfrämjande samarbeten. Partiledare, akademiledamöter, förlagschefer, stiftelser och regeringar har följt med av bara farten. I det arton år långa samarbetet med McDonald’s delades nästan 23 miljoner böcker ut till barn i Norden. Landsomfattande kampanjer för läsning, bildberättande och det framgångsrika Läslovet är andra exempel på den enastående bildningsinsats som Läsrörelsen och årets pristagare har gjort.

– Bokmässan är för mig den viktigaste kulturella händelsen eller evenemanget varje år. Läsrörelsen startade ju här på Bokmässan! Sedan har vi ju fortsatt att hålla kontakt, och väldigt mycket har hänt här. Nu senast hade vi Läs, läs, läs som huvudtema 2020 och 2021. Jag är så glad! Jag stod och lyssnade när motiveringen lästes upp och så tänkte jag att det där låter ju nästan som en beskrivning av mig … och så inser jag att det är det! Stort, stort tack, säger Elisabet Reslegård.

Tack för att du sätter Sverige i läsrörelse. Elisabeth Reslegård tilldelas Bokmässans bildningspris 2023!

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här