Prinsparets Stiftelse till det nya Barnområdet på Bokmässan i höst

15 June / 2023

Prinsparets Stiftelse medverkar på Bokmässan i Göteborg för första gången. Under mässans första två dagar kommer Prinsparets Stiftelse och metodspelet Det stora äventyret finnas på plats i Lästältet på Bokmässans barnområde. Stiftelsen bjuder in skolklasser och lärare till läsfrämjande aktiviteter, med målet om att öka läsglädjen bland barn och unga.

Det stora äventyret är ett metodspel som på ett lekfullt sätt vill bidra till ökad läslust. Spelet har skapats specifikt för barn med dyslexi, en av stiftelsens hjärtefrågor, men riktar sig till alla barn i förskoleklass och lägre skolåren. Spelet är utvecklat tillsammans med barn som har varit med från idé till framtagande av innehåll.

Upplevelsen i Lästältet är en del av Bokmässans satsning på Barnområdet i år: en egen plats för barnen inriktad på läsglädje. Barnområdet omfattar bland annat två nya scener med specialkurerade program, en särskild barningång, och aktiviteter – bland annat i Lästältet, en lugn plats på mässgolvet, där barn och viktiga vuxna kan försjunka i en bok, lyssna till högläsning och ta del av andra intressanta programpunkter.

I en tid där rapport efter rapport pekar på att vi läser allt mindre för våra barn, läsförståelsen går ner, samverkan mellan skolbibliotek och skola efterfrågas och där vi faktiskt kan ifrågasätta om vi kan tala om en bokslukarålder när så få som var femte barn i åldern 9-12 år läser* blir Bokmässan som kan betraktas som en stor läsfrämjande insats allt viktigare. Som Bokmässa kan vi rikta strålkastarljuset mot viktiga frågor, så som vikten av läsning. Därför är vi glada att välkomna Prinsparets stiftelse och Det stora äventyret till Barnområdet på Bokmässan. All kraft behövs för att stärka barn och ungas läsning, tillsammans kan vi göra skillnad, säger Frida Edman, Bokmässegeneral.

Prinsparets Stiftelse drivs med stor nyfikenhet och personligt engagemang, ett engagemang som också kommer speglas i närvaron på Bokmässan, med målet att på ett lekfullt sätt bidra till ökad läslust hos unga och skapa ökad trygghet i att kunna vara sig själv när man närmar sig läsandet.

– Oavsett om vi läser med ögonen, öronen eller med fingrarna, öppnar läsningen dörren till nya perspektiv och information som formar och omformar oss. Med metodspelet Det stora äventyret vill Stiftelsen sprida läsglädje till alla barn och unga, och dessutom sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi. För oss är det viktigt att tillsammans jobba för ett samhälle där våra olikheter ses som styrkor och där alla har förutsättningar att nå sin fulla potential. Därför ser vi fram emot att vara en del av Bokmässan i Göteborg som samlar Sveriges litterära värld och dess läsare, små och stora, och Sveriges förskollärare, lärare och bibliotekarier, säger Kim Waller, Generalsekreterare för Prinsparets stiftelse.

*Källor: Förläggareföreningen (Vi läser allt mindre för våra barn i hemmet), Statens medieråd (Endast var femte barn i åldern 9-12 läser dagligen), PIRLS 2021 (Vi går mot rekordlåga nivåer av läsförståelse i ÅK 4), Skolinspektionen (Samverkan med skolbiblioteken behöver stärkas).

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här