Frida Berry Eklund och Våra barns klimat får Bokmässans bildningspris

26 September / 2022

Foto: Natalie Greppi

I år lyfter Bokmässans bildningspris bildningens roll i vår tids ödesfråga, som ett led i tema klimatkrisen på Bokmässan. Frida Berry Eklund och organisationen Våra barns klimat fick priset för sitt arbete för barnens rätt till stöd och fokus i klimatkrisen.

Efter att ha nominerats av allmänheten för att ha främjat samhällets klimatomställning genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring, utsågs Frida Berry Eklund till vinnare av en jury.

Juryn består av:

Anna Linell, Tankesmedjan Global Utmaning
Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center
Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund
Oskar Ekström, programchef Bokmässan och ordförande i juryn

– Frida Berry Eklund och Våra barns klimat visar på möjligheten i att vara en pådrivande kraft i flera led: att med bildningen som verktyg möta våra minsta, barnen, i klimatkrisen och därmed rusta dem för framtiden, och samtidigt påverka ledare i klimatfrågan här och nu på nationell och global nivå. Det är bildning med långt perspektiv, både för de som lär sig för första gången, och för oss vuxna som måste lära om,” säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Motiveringen i sin helhet lyder:

Som grundare och talesperson för organisationen Våra barns klimat arbetar hon med att stärka föräldrar, lärare och andra vuxna i deras möte med barnens klimatoro, liksom att förbättra undervisningen om klimatet i skolan. Dessutom organiserar Våra barns klimat nästan 30 000 föräldrar för att sätta press på politikerna att ta klimatmålen på allvar. Genom den internationella koalitionen Our Kids’ Climate med 58 organisationer i 23 länder, uppmanar hon årligen ledarna för FN:s klimattoppmöten att sätta vårabarn i centrum. Med bildning som verktyg – och en obändlig tro på att kärleken till våra barn kan bli det som förenar oss i kampen för en framtid värd namnet – arbetar Frida Berry Eklund med att sprida kunskap, mobilisera och bidra till klimatomställningen. Hon tilldelas därför Bokmässans bildningspris 2022.

– Jag hade arbetat aktivt med klimatet flera år, men när jag fick barn förändrades något – jag insåg att det här handlar inte om politik, det handlar bokstavligt talat om våra barns framtid. Det är det vi jobbar för. Jag är väldigt glad för att det här priset lyfter det,” säger Frida Berry Eklund.

Förutom ett diplom mottar hon ett unikt verk från Hope Signs, en samling protestskyltar för klimatet skrivna av vår tids största författare. För att visa på litteraturens unika förmåga att inspirera och engagera, har Bokmässan i år gett flera av vår tids mest erkända författare – som Anthony Doerr, David Lagercrantz, Susanna Alakoski och Naomi Klein – i uppdrag att skriva protestskyltar för klimatet.  Dessa auktioneras nu ut till förmån för Naturskyddsföreningens viktiga arbete. Ett av dessa exemplar kommer Bokmässan själva att ropa hem till vinnaren av Bildningspriset.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här