Nu lanseras programmet till årets anpassade Bokmässa som äger rum både fysiskt och digitalt

24 August / 2021

Oskar Ekström, programchef, och Frida Edman, ansvarig Bokmässan.
Foto: Pelle T Nilsson.

Äntligen kan Sveriges alla bokälskare få sitt lystmäte när Bokmässan den 23–26 september slår upp portarna på Svenska Mässan i Göteborg – och på Bokmässan Play! Bokmässan 2021 blir en corona-anpassad hybridmässa med bokförsäljning, signeringar och författarsamtal i studior och på scener för ett begränsat antal mässbesökare i Göteborg. På Bokmässan Play streamas samtidigt seminarier till den digitala publiken, som kan uppleva Nordens största kulturevenemang var och när de vill. I år ligger fokus på den nordiska utgivningen, men även internationella storstjärnor tar sin rättmätiga plats.

I år består Bokmässans seminarieprogram av 650 författare, forskare, journalister och sakkunniga som medverkar i över 250 seminarier. Bland de medverkande gästerna som presenteras på dagens presskonferens finns svenska berättare som Stina Wollter, Patrik Lundberg och Liv Strömquist men också internationella stjärnor som Jenny Colgan, Yuval Noah Harari och Jonathan Franzen. Utöver Bokmässans seminarieprogram arrangerar 13 scener egna programpunkter. Bland scenerna finns bland andra Se människan, Globala Torget, Forskartorget och Lärarscenen.

Det kan låta som att Bokmässan är tillbaka med full sving. Men det är i år, likt förra året, en anpassad Bokmässa som äger rum i slutet av september. För att reglera flöden och minska risken för trängsel utformas möjligheter till fler sittande aktiviteter. De stora ytorna i mässanläggningen anpassas och ger plats för inspelningsstudior för seminarier och scener där mässbesökarna sittande kan lyssna till sina favoritförfattare. Antalet fysiska besökare begränsas kraftigt. På monterytan samarbetar tre lokala bokhandlar från Göteborgsområdet kring försäljningen av de böcker som presenteras i programmet: Bokskåpet, Lohrs Pocket Medmera och Mariaplans bokhandel.

– Vi är så glada att återigen kunna erbjuda allt det positiva som det fysiska mötet mellan författare och läsare ger om än i begränsad omfattning och med ett mässgolv som anpassats till rådande läge. För oss visade sig coronapandemin bli ett sätt att rusta Bokmässan för framtiden och vi är otroligt stolta över de två stora omställningar som vi gjort med Bokmässan under denna svåra tid, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.

– Bokmässans seminarieprogram speglar vår samtid och blir därför varje år en slags tidsmarkör för vilken tid som vi befinner oss i. Detta märks inte minst i år, med programpunkter som berör Sveriges coronastrategi, gängkriminalitet och internationella utblickar kring demokrati i Ryssland, Hongkong, Myanmar, Latinamerika, södra Afrika och arabvärlden. Vi har satt samman ett inspirerande och högaktuellt program där besökarna får stifta bekantskap med stora berättare, debutanter, journalister, forskare, debattörer och många andra, säger Oskar Ekström, programchef för Bokmässan.

Hela programmet på årets Bokmässa framförs på Svenska Mässan inför en begränsad fysisk publik samt spelas in och direktsänds på Bokmässan Play, där det kan ses året ut. För att ta del av programmet på plats krävs en studiobiljett, som kostar 995 kr per dag. I dagsbiljetten ingår entré till Bokmässan 2021 valfri dag med möjlighet att ta del av diskussioner och samtal i studior och på scener, köpa böcker och få dem signerade. Dessutom ger studiobiljetten tillgång till hela programmet på Bokmässan Play (alla fyra dagar) till och med 31 december 2021, samt en entrébiljett till Bokmässan 2022.

För tittare som endast vill uppleva Bokmässan digitalt finns Play-biljetten, för 395 kr. Biljetten är personlig och knyts till tittarens användarprofil på bokmassan.se. Programmet finns tillgängligt till och med den 31 december 2021. Därutöver har Bokmässan utvecklat licenser som säljs till skola och bibliotek.

Bokmässan Play
Förra året utvecklades Bokmässan Play, som en direkt konsekvens av coronapandemin. Genom Bokmässan Play har Bokmässan nått ut bredare, till nya bokälskare över hela landet. I år har tjänsten utvecklats ytterligare, bland annat när det gäller bokförsäljning. Genom ett samarbete med Adlibris får författarna sina böcker tydligt exponerade med bokomslag direkt i anslutning till sändningen – och köparna kan enkelt klicka hem böckerna som diskuteras i programmet. Bokmässan har också påbörjat ett långsiktigt arbete med att förbättra tillgängligheten. I år får cirka 150 seminarier svensk undertext. Merparten textas i efterhand i samarbete med Plint och blir tillgängliga på Bokmässan Play i oktober. Dessutom kommer tio seminarier om barn- och ungdomslitteratur att textas på engelska, tyska, franska, spanska och japanska, i samarbete med Kulturrådet.

Nytt för i år – Bokmässan Deals
I år förstärks upplevelsen för de digitala besökarna med nyheten Bokmässan Deals, en digital marknadsplats där utställare syns med information, filmer och erbjudanden i form av till exempel försäljning av böcker, utbildningar och andra produkter. Bokmässan Deals har utvecklats för att även de digitala besökarna ska kunna erbjudas mässklipp till mässpris – ett mycket populärt inslag på den fysiska Bokmässan. Alla erbjudanden på Bokmässan Deals ligger kvar till och med den 31 december.

Feelgood får ett eget spår
En annan nyhet är att Feelgood i år får ett eget programspår inom seminarieprogrammet. Här ligger fokus på litteratur som lyfter sinnesstämningen. Plötsligt tar livet en ny vändning, livskrisen blir en nystart och en förlorad kärlek kommer tillbaka. Bland de medverkande märks Marit Danielsson, Emma Hamberg, Caroline Säfstam, Christoffer Holst, Marcus Jarl, Jenny Fagerlund, Camilla Davidsson och många fler. Dessutom medverkar den brittiska Feelgoodstjärnan Jenny Colgan, som är tillbaka med två nya böcker: En evighet från dig och Jul på det lilla hotellet vid havet.

Internationella författare
Några av världens främsta internationella författare medverkar i förinspelade samtal om skön- och facklitteratur som hela världen läser och talar om, bland andra Emma Cline, Jonathan Franzen, Lori Gottlieb, Yuval Noah Harari, Douglas Stuart, Anthony Doerr och Dara McAnulty.
Lista över alla internationella författare >>

Årets teman
I år står tre teman i fokus: Demokrati, LÄS! LÄS! LÄS! och Nordisk litteratur.

Demokratitemat tar avstamp i hundraårsjubileet av allmänna val i Sverige och behandlar vår tids utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter. Temat, som presenteras i samarbete med kommittén Demokratin 100 år, Lärarnas Riksförbund, Globala Torget, Majblomman och Statens medieråd, innefattar ett 30-tal seminarier som belyser skolans, bildningens och medie- och informationskunnighetens roll, tech-bolagen och mediernas funktion och uppgift, samt lokala, regionala, nationella och globala perspektiv på demokratin. Lördagens program innehåller till exempel en internationell utblick som belyser situationen i Ryssland, Hongkong, Myanmar, Latinamerika, södra Afrika och arabvärlden.

Temat LÄS! LÄS! LÄS! – som arrangeras av Läsrörelsen – är aktuellare än någonsin. Språket och läsningen lyfts fram som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Lusten till läsandet och berättandet står i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Inom ramen för temat strålar författare, forskare, experter och lärare samman. I djuplodande samtal utforskas bland annat poesi för lust och lärande, bilderböcker, klassiker – och en ny tankesmedja. Läsrörelsens åtta seminarier är uppdelade i fyra halvdagarsblock med olika programledare. Några av de medverkande är illustratören och författaren Linda Bondestam och Gift Blessing, rappare och ”litteraturnörd”. Ytterligare 24 programpunkter ligger också i de fyra blocken under torsdag 23 och fredag 24 september. I ett program medverkar Viktor Elm, fotbollsspelare från Kalmar FF och i ett annat Jean-Claude Mourlevat, fransk barn- och ungdomsboksförfattare som fick 2021 års Astrid Lindgren Memorial Award i samtal med journalisten Yukiko Duke om poesins roll.
Hela programmet LÄS! LÄS! LÄS! >>

Nordisk litteratur har alltid en central plats på Bokmässan och i år är det ett av Bokmässans teman. I den nordiska samtidslitteraturen finns en myriad av litterära röster och skatter som befäster dess starka position i världen. Den geografiska och kulturella närhet som vi är vana vid har pandemin vänt upp och ned på, och den nordiska gemenskapen har genomgått sin kanske största prövning i modern tid. Kan litteraturen upplösa gränserna och få oss att mötas igen? Inom temat uppmärksammas den aktuella nordiska utgivningen i ett 20-tal seminarier. Norska Vigdis Hjort, isländska Sjón och finska Sofi Oksanen är några av de tongivande och älskade författare som medverkar.

Skola och bibliotek på Bokmässan
Som vanligt är torsdagen och fredagen stora branschdagar på Bokmässan – även om innehållet också är högaktuellt för allmänheten. Skolspåret består av samtal, föreläsningar och diskussioner för alla som arbetar inom skola och utbildning, och tack vare Bokmässan Play kan programmet komma ända in i lärarrummen och bidra till fortbildning och kompetensutveckling året ut.

Nytt för i år är Skolledarspåret, en satsning som syftar till att ge effektiv kompetensutveckling till rektorer och skolledare. Satsningen görs i samarbete med Liber, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen. Programmet tar utgångspunkt i den stora utmaning som skolan ställts inför under coronapandemin.

För Sveriges bibliotekarier presenteras ett antal branschseminarier. Bibliotek i olika delar av samhället har under pandemin kämpat vidare med att på olika sätt utföra de delar av verksamheten som gått att utföra, och hitta nya lösningar för att kompensera för det som fallit bort. Om detta, och mycket mer, handlar årets biblioteksprogram. Intressanta programpunkter för bibliotekarier finns också att hämta även i Barn- och ungdomsspåret. Här samtalar några av Sveriges främsta barn- och ungdomsboksförfattare bland annat om vilka format och böcker som väcker läs- och lärlust hos nästa generation och hur vi rustar morgondagens vuxna för den tid som kommer.

Unika möten mellan unika författare
Programspåret I fokus är uppdelat i två delar; på torsdagen och fredagen riktas fokus mot litteraturen och läsningens roll och betydelse för människan och samhället – historiskt, idag och i framtiden. Samtalen berör bland annat läsfrämjande arbete, digitalisering och biblioteksfrågor och utforskar sambandet mellan litteratur och social hållbarhet, språk och identitet. I det breda helgprogrammet står samtiden i centrum, speglad i aktuella reportage, biografier, populärvetenskap och romaner. Här förs bland annat Suzanne Osten och Stina Wollter samman i samtalet ”Frihet, motstånd och kreativitetens kraft”; och Magnus Uggla och Margaux Dietz i ”När det går som man vill – fast inte som man tänkt”. I seminariet ”Den snäva kvinnorollen” resonerar Liv Strömquist, Aase Berg och Marianne Lindberg De Geer kring hur det är att vara kvinna. Flera samtal berör covid-19, bland annat möts Emma Frans, Amina Manzoor och Johan Anderberg kring hur pandemin påverkat oss svenskar och bilden av Sverige i samtalet ”Sveriges coronastrategi”. Och i samtalet ”Dagar i karantän” diskuterar Merete Mazzarella, Joakim Pirinen och Elin Lucassi hur man gestaltar ett år vi helst glömmer.

Inom Mat och livsstil kan tittaren och besökaren ta del av inspirerande samtal och framträdanden utifrån aktuella fackböcker inom matlagning, relationer, grön omställning, friluftsliv, trädgård samt kroppsligt och själsligt välmående. Här välkomnar till exempel Tina Nordström och Josse Haamer von Hofsten oss in sitt skolkök, Tareq Taylor lär oss att laga middag i grytor och Kristin Kaspersen och Ulrica Norberg delar med sig av tankar och verktyg inom mental styrka och inre stillhet.

I deckarfestivalen Crimetime samlas som vanligt deckareliten med stjärnor som Camilla Läckberg, Mari Ljungstedt, Anna Jansson, Viveca Sten, Mats Strandberg, Anders De La Motte och Måns Nilsson. Dessutom deltar några av världens främsta författare inom spänningsgenren i förinspelade samtal: David Baldacci, John Grisham, Karin Slaughter, Michael Connelly, Harlan Coben och Paula Hawkins. Här bjuds i år besökarna på två nyheter: Master Class – tre samtal om skrivprocessen som riktar sig till alla som drömmer om att få ett eget manus producerat, samt Crimetime by night, ett kvällsprogram med Sveriges största deckarförfattare.

Scener på Bokmässan
På årets hybridmässa finns också 13 scener där besökare och tittare kan ta del av olika program och aktiviteter: Biblioteksscenen, Bonnier Hoops, Folkbildningsscenen, Forskartorget, Globala Torget, Göteborgs Litteraturhus scen, Ideell kulturallians scen, Litteraturscenen, Lärarscenen, Rum för poesi, Rum för översättning, Se människan och Yttrandefrihetstorget.

Hela programmet Bokmässan 2021

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här