Skolledarspåret ny satsning på Bokmässan 2021

Bokmässan utvecklar i år sitt skolprogram med en ny satsning som vänder sig till skolledare i hela Sverige. Nya Skolledarspåret bjuder på ett pärlband av intressanta och verklighetsnära seminarier som ska ge skolledare kraft och inspiration att leda sig själva och andra i en omvärld i konstant förändring. Satsningen görs i samarbete med Liber, Lärarförbundet, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen och tar utgångspunkt i den stora utmaning som skolledare ställts inför under coronapandemin.

Att leda när samhället är i kris och att samtidigt vara en närvarande ledare när lärandet och arbetet sker på distans är kanske den största utmaningen skola har präglats av i modern tid. Samtidigt är skolans huvuduppdrag och framtid mer relevanta att diskutera än någonsin. Skolan är i förändring. Skolledarens uppdrag och det pedagogiska ledarskapet kan vara avgörande för en framgångsrik skola, motiverade och engagerade elever och en god elevhälsa.

– Vi ser en utveckling där rollen som ledare inom förskola och skola har blivit allt mer komplex och att det finns ett stort behov av att diskutera ledarskapsfrågor och nätverka med andra i samma position. Bokmässan har alltid varit en viktig mötesplats för lärare och personal inom skola och att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling för skolledare känns både viktigt och relevant, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Skolledarspåret ska bestå av femton seminarier som utgår bland annat från skolans största ödesfrågor, postpandemiska perspektiv samt agila förhållningssätt. Innehållet kommer att utgå från den senaste utgivningen inom forskning, skolutveckling och ledarskap, och görs i samarbete med LiberLärarförbundetSanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen. Programmet för Skolledarspåret lanseras i sin helhet 28 april tillsammans med resten av Bokmässans program som riktar sig särskilt mot skola.

Bokmässan Play direktsänder Skolledarspåret den 23–24 september och studiopublikbiljetter till Svenska Mässan planeras att släppas i maj. Skolledarspåret kommer att finnas tillgängligt på Bokmässan Play till och med den 31 december.

På grund av coronapandemin blir årets Bokmässa en helt ny typ av evenemang där de stora mässhallarna i Svenska Mässan byggs om till moderna tv-studior med plats för fysisk studiopublik, samtidigt som fjolårets succé, Bokmässan Play, fortsätter att utvecklas för den digitala publiken.

Inför 2022 planeras en återkomst av Bokmässan så som många känner den, med utställning, scen- och monterprogram samt seminarier och samtal. Samtidigt kommer de nya formaten som utvecklats under 2020 och 2021 även fortsättningsvis kunna skapa mervärde för både utställare och besökare, såväl fysiskt som digitalt.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här