Ordkanon tilldelas Bokmässans bildningsstipendium 2019

27 September / 2019

Matiss Silins, verksamhetsansvarig Ordkanon AB, tar emot Bokmässans bildningsstipendium av Frida Edman, mässansvarig Bokmässan.
Foto: Natalie Greppi

Bokmässans bildningsstipendium tilldelas en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans. Årets stipendium på 25 000 kr tilldelas Ordkanon.

Bokmässans bildningsstipendium tar utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans, bibliotekens och kulturens roll som kunskapsförmedlare om världen. Juryn har beslutat att 2019 års bildningsstipendium ska tilldelas Ordkanon, med motiveringen:

”Språkets kraft kan förändra världen. Ordkanon demokratiserar orden och ger varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse. Genom att skapa bilder med ord och förflytta dem i människors sinnen skapas nya verkligheter. Att äga sitt språk och kommunicera är en mänsklig rättighet som ständigt hålls levande genom Ordkanons arbete.” 

Stipendiet, som instiftades 2017, delades ut på fredagen den 27 september vid en prisceremoni i anslutning till Bokmässan.

– Efter snart tolv år av workshops, föreställningar och föreläsningar inom språk och spoken word är det oerhört hedrande att få tilldelat oss en utmärkelse med den här tyngden. Jag blir motiverad och glad av att Ordkanon uppmärksammas. Vi är i en växande fas då allt fler scenpoeter är yrkesverksamma och nyfikenheten kring spoken word ökar. Vårt mål är att fortsätta erbjuda verktygen som behövs för att kunna utnyttja sin yttrandefrihet, stipendiet ger oss en extra skjuts på resan, säger Matiss Silins, verksamhetsansvarig Ordkanon AB.

Juryn som utser mottagaren av Bokmässans bildningsstipendium 2019:

  • Stina Oscarson, dramatiker, regissör, skribent och mottagare av Bokmässans bildningsstipendium 2018
  • Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria KTH, och författare
  • Susanne Fuglsang, Innovation Catalyst / CEO Innovation Pioneers, ett nätverk för innovationsledare
  • Lars Strannegård, företagsekonom, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm
  • Annica Andersson, ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan, ordförande för juryn.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här