Greppa din omvärld!

På årets Bokmässa är UR partner till temasatsningen Medievetenhet. Syfte är att bidra med verktyg för att landets invånare skall kunna genomskåda informationsflödet i vardagen. Sofia Wadensjö Karén, VD på Utbildningsradion betonar att frågan inte är ny, UR har haft ögonen på MIK i många år.

Varför har Medie- och informationskunnighet blivit en så het fråga nu?
För oss på UR har det varit en het fråga länge. Redan 1998 gjorde vi till exempel radioprogrammet ”Behöver lärare vara mediekunniga?”, så vi har haft ögonen på medie- och informationskunnighet i många, många år. Att andra också börjar intressera sig nu beror ju på att det medie- och informationslandskap som vi alla rör oss i bara blir mer och mer splittrat, svårtytt och bedrägligt. Därför måste vi alla kunna genomskåda – hålla isär sant kontra falskt, särskilja fakta kontra känslor, separera information kontra propaganda.

Vad händer med samhället när vi stärker MIK-kompetensen hos varje invånare?
Ju större kompetens en enskild person har, desto tryggare och säkrare navigerar den personen i tillvaron. Det ger en känsla av personlig kontroll samt en djupare förståelse för det samhälle vi lever i. På samhällsnivå innebär det att vi får högre höjd i vårt offentliga samtal samt att vi på sikt även får ett tryggare samhälle. I grund och botten är det en demokratifråga!

Varför är lärare så viktiga i arbetet med MIK?
Lärarna har en helt unik möjlighet att – varje dag – stötta, vägleda och utbilda morgondagens vuxna i de här frågorna. Dock är det inte alltid så enkelt att själv bottna hundraprocentigt, därför är det viktigt att lärarna får så bra förutsättningar som möjligt. Här kommer UR in. Vi stöttar lärarna både med utbud som går att använda i undervisningen, men också för att vi hjälper dem konkret med exempelvis lärarhandledningar. Vi för en ständig dialog med lärarkåren för att utröna vilka som är deras största utmaningar. Detta för att kunna stötta så relevant som möjligt.

Hur ser UR:s MIK-uppdrag ut och vilka konkreta insatser gör ni nu och framåt?
Det vi konkret gör nu är att lansera konceptet ”Genomskåda – fem sätt att greppa din omvärld” så att användarna via vår samlingssida hittar många av de program som vi genom åren har skapat inom det här området. Dessutom fortsätter vi förstås att göra program. En av de målgrupper som vi har identifierat, som tydligt befinner sig i ett digitalt utanförskap, är äldre. För dem gör vi till exempel serien Seniorsurfarna som har premiär om några månader.
På ett övergripande plan kan sägas att UR inför nästa sändningstillstånd – det som börjar gälla nu vid årsskiftet – pekas ut att ha ett särskilt ansvar för att stärka medie- och informationskunnighet. Det gör vi genom både utbildnings- och folkbildningsprogram.

Vad vill du att Bokmässebesökaren tar med sig från Mötesplats Medievetenhet i år?
En ökad nyfikenhet på de här frågorna. Vad är det för typ av information jag möts av? Vem är avsändaren? Varför vill någon att jag ska känna på det här sättet? Vad ska jag tänka på när jag delar saker i sociala medier? Vilket ansvar tar jag själv för tonen i både det större och mindre samtalet?
Det finns så många frågeställningar – så mycket du måste genomskåda – för att få de bästa förutsättningarna i vårt demokratiska samhälle. Min önskan är att vi lyckas medvetandegöra besökarna kring detta och att de därefter söker ännu mer kunskap – på såväl www.urplay.se/genomskåda som hos andra MIK-aktörer.

—————————————————

MÖTESPLATS MEDIEVETENHET PÅ BOKMÄSSAN
Hur medieveten är du? Det förändrade medielandskapet och digitaliseringen sätter nya kompetenser på kartan, därför lyfter Bokmässan i år MIK som tema under namnet Medievetenhet. En mötesplats där du med alla sinnen upplever och utforskar Medie- och informationskunnighet. På årets Bokmässa blir du helt enkelt MIKsmart. Partners till Mötesplats Medievetenhet är Västra Götalandsregionen, Lärarförbundet, Svensk biblioteksförening, UR, Statens medieråd samt Kommittén för nationell satsning på Medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.
Program Mötesplats Medievetenhet

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här