Bokmässans bildningsstipendium 2019 – Nomineringen är öppen och juryn presenteras

Juryn för Bokmässans bildningsstipendium 2019, Stina Oscarson, Sverker Sörlin, Susanne Fuglsang och Lars Strannegård.

Bokmässans bildningsstipendium instiftades 2017 med utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans, bibliotekens och kulturens roll som kunskapsförmedlare om världen. Nu presenteras juryn som kommer att utse årets stipendiat: Stina Oscarson, Sverker Sörlin, Susanne Fuglsang och Lars Strannegård.

Bokmässans bildningsstipendium à 25 000 kronor delas ut till en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans. Stipendiet kopplas till respektive års tema på Bokmässan.

2019 års teman är Sydkorea, Medievetenhet (Medie- och informationskunnighet) och Jämställdhet.

Juryn som utser mottagaren av Bokmässans bildningsstipendium 2019:

  • Stina Oscarson, dramatiker, regissör, skribent och mottagare av Bokmässans bildningsstipendium 2018
  • Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria KTH, samt författare
  • Susanne Fuglsang, Innovation Catalyst / CEO Innovation Pioneers
  • Lars Strannegård, företagsekonom, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm
  • Annica Andersson, ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan, ordförande för juryn.

 

– Bildning utgör samhällets hjärta, lungor och hjärna. Det är med stolthet, glädje och allvar vi fortsätter traditionen och presenterar årets mycket kunniga jury. Tillsammans får vi möjlighet att lyfta viktiga och betydelsefulla bildningsinitiativ med kraft att förändra världen till det bättre, säger Annica Andersson, juryordförande samt ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan.

Alla är välkomna att nominera kandidater: en person, organisation eller verksamhet för ett påbörjat arbete (det går inte att nominera en kommande satsning). Stipendiet delas ut under Bokmässan i höst, som pågår 26–29 september. Sista datum att nominera är 11 juli 2019.
Välkommen att nominera här

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här