Bildberättandet rullar ut över hela Sverige

Teckning av Linda Bondestam ur boken God natt på jorden.

På Bokmässan 2018 inledde Läsrörelsen satsningen Bildberättande och konsten att läsa bilder med 50 program på Bildscenen och ett stort seminarium som omfattade allt från grottmålningar till dataspel. Nu har Postkodstiftelsen beviljat Läsrörelsen 2 750 000 kronor för att utveckla projektet i sju regioner i Sverige hösten 2019 och våren 2020.

Programmet är klart för den inledande konferensen Bildberättande och konsten att läsa bilder i Sundsvall den 11 september 2019
Bildberättande och konsten att läsa bilder är Läsrörelsens landsomfattande projekt om vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv – som startade på Bokmässan och nu stöds av Postkodstiftelsen. Stora konferenser anordnas i samarbete med museer och konsthallar i sju regioner hösten 2019 och våren 2020. Kulturskolor har specialsatsningar för barn och unga. Filmvisningar ordnas tillsammans med Folkets Hus & Parker och Zita Folkets Bio. En idéskrift tas fram. 

På konferenserna medverkar forskare, pedagoger och experter inom olika bildområden. Målgruppen är pedagoger och lärare inom alla stadier, från förskola till gymnasiet, och till skolledare och politiker. Men även till en engagerad allmänhet.

Den inledande konferensen hålls i Sundsvall den 11 september i samarbete med Sundsvalls museum/Kulturmagasinet.
Moderator: journalisten Gunilla Kindstrand.
Info om konferensen och anmälan (pdf) >>

Mer information: www.lasrorelsen.nu

– Det är oerhört glädjande att satsningen Bildberättande blir ett landsomfattande projekt. Precis som Läsrörelsen fick sin start på Bokmässan för snart 20 år sedan så fick Bildberättande sitt avstamp på Bokmässan 2018. Det visar på ett långsiktigt och bra samarbete för läs- och bildfrämjande insatser, säger Frida Edman, mässansvarig Bokmässan.

I det snabba bildflöde som vi alla lever i är det viktigt att kunna använda och tolka bilder. Exemplet med president Barack Obama som i ett manipulerat videoklipp figurerade på Youtube under förra året är djupt skrämmande. Statens medieråd och Forum för levande historia, som bägge är samarbetspartner i projektet Bildberättande och konsten att läsa bilder, för fram propaganda- och reklambildernas förledande budskap som kräver god bildkunskap för att genomskådas. Ett aktuellt exempel är de Hollywoodinspirerade propandafilmer IS har framställt. Starka känslor förstärks också genom bilder på Facebook – med två miljarder användare – och i andra sociala medier.

– I en allt mer bildbaserad värld är förmågan att förstå och kritiskt tolka bilder oerhört viktig. Vi är därför väldigt glada att tillsammans med Läsrörelsen belysa bilders påverkan på samhället samt öka kunskapen om bilders makt och budskap, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Tanken är att sätta fokus på bilden och lyfta fram att det är grundläggande för alla att lära sig läsa och tolka bilder. Det gäller redan från tidig ålder och upp genom hela livet. Enligt Tarja Karlsson Häikiö – sakkunnig i projektet och professor i visuell och materiell kultur vid HDK i Göteborg – borde bild likställas med andra ämnen och ses som ett ”kärnämne”. Bild är visserligen inskrivet i läroplaner för grundskolan och finns som valbart ämne i gymnasieskolan, men har inte den betydelse som den borde ha i vårt visualiserade samhälle.

Läs mer på Läsrörelsens hemsida >>

 

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här