Bootcamp i källkritik för unga på årets bokmässa

På årets Bokmässa 27-30 september, bemannar gymnasieelever från Angeredgymnasiet och Hulebäcksgymnasiet ett nytt område på mässan – en tidningsredaktion. Under två intensiva dagar kommer ungas frågor och perspektiv lyftas i den nya satsningen Bootcamp i källkritik som arrangeras i samverkan med Lärarförbundet. 

Att förlägga lärande utanför skolans väggar i direktkontakt med verkligenheten har visat sig vara framgångsrikt. Det är de oväntade mötena och möjligheten att skapa värde för medmänniskor som triggar motivationen hos eleverna. Det gör samarbetet mellan skola och näringsliv allt viktigare och ger fler möjligheter till lärande. Nu slår Bokmässan upp portarna och bjuder in de unga och deras lärare för att arbeta redaktionellt, med källkritik i skarpt läge.

Under bootcampen kommer eleverna att bilda en redaktion och samla in information till sina artiklar på mässområdet. I samråd med journalister och lärare på plats får de öva sig på att värdera informationen de samlat in – källkritik i praktiken.
– Det känns bra och viktigt att vi bidrar till lärares och skolledares kompetensutveckling i en stimulerande miljö, där bildning och litteratur utgör grunden. Bootcamp i källkritik förbereder både lärare och elever samt ger verktyg att navigera i ett komplext medielandskap på nätet och i vardagen. Här har vi verkligen möjlighet att belysa de nya tilläggen i skolans styrdokument. Vi vet att det finns ett stort behov bland lärare att få möta kollegor och diskutera aktuella frågor som rör skola och samhällsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

På plats finns även journalisterna bakom appen Mobile Stories, verktyget och plattformen där eleverna skapar och publicerar artiklar, poddar och film-reportage under mässdagarna. De kommer att guida deltagarna i den journalistiska processen och framställandet av olika artikeltyper. Samtidigt inspireras lärare och bibliotekarier att utforska och lära mer om hur elever praktiskt kan ta sig an källkritik i en digital miljö.
– Medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om att tolka, värdera och skapa information, men ytterst om förmågan att delta i det demokratiska samtalet. Mot den bakgrunden har MIK fått en mer framträdande plats i skolans styrdokument, där också skolbiblioteken lyfts fram som en viktig pedagogisk resurs. Som journalister kan vi vara ytterligare en resurs, menar Lotta Bergseth, VD Mobile Stories.

– Lärarförbundet är en mycket stark aktör och en viktig samarbetspartner för Bokmässan. Vi är oerhört glada över att vi tillsammans lanserar Bootcamp i källkritik. Samverkan mellan olika yrkeskategorier och nästa generation är dessutom mycket uppfriskande och helt rätt väg att gå, säger Annica Andersson, ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan.

På Bootcamp-området får alla besökare även möjlighet att göra sin egen löpsedel i Lärarförbundets och Lärarnas tidnings löpsedelsfabrik. Ett fint minne att ta med sig hem från Bokmässan.
Bootcamp i källkritik pågår 27-28 september.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här