Låt oss göra gemensam sak mot intoleransen

Lämna inte fältet öppet för intoleranta krafter. Bemöt och bekämpa högerextremismen på plats på Bokmässan.

De senaste dagarna har vi fått kritik från flera av landets ledande förlag på grund av att den högerextrema tidningen Nya Tider tillåts ställa ut på Bokmässan. Kritikerna vill genom olika påtryckningar förmå oss att ändra vårt beslut.

Frågan kan tyckas enkel. Varför skall vi acceptera en utställare vars åsikter vi fördömer? När våra största kunder dessutom vill ha bort aktören ifråga borde väl saken vara klar?

Vi har respekt för kritiken, men detta är ingen enkel fråga; hur vi med tolerans kan bemöta intolerans är ett svårt dilemma i vår tid.  Visst stämmer det att vi kan porta extrema utställare från Bokmässan – vi avgör vilka som får ställa ut – men från samhället kan vi inte porta dem. Dessa värderingar finns och de vinner mark runtom i världen – ofta hjälpta av ett betydande martyrskap.

Så hur ska en bokmässa agera när yttrandefriheten kolliderar med värderingar om tolerans och respekt för mänskliga rättigheter? För att komma fram till vårt beslut i denna komplicerade fråga har vi gått igenom en lång process och lyssnat på såväl svenska som internationella experter.

Vårt ställningstagande är:
En bokmässa är en unik företeelse i samhället, ett öppet torg – där åsikter möts och bryts. Den öppna arenans möjligheter till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet är Bokmässans kärna. Även avskyvärda åsikter kan därför förekomma på en bokmässa – så länge de ryms inom demokratins gemensamma regler: lagen. Det är priset en bokmässa måste betala för att vara ett demokratiskt forum, med yttrandefriheten som icke förhandlingsbar bas. Bakom denna princip ställer sig också det internationella nätverket av bokmässor, Ferieros.

Det betyder självklart inte att vi sympatiserar med antidemokratiska krafter. Tvärtom. Vi fördömer alla försök att tysta eller hota journalister, författare och debattörer. Den film som refererats till i debatten är en medveten attack mot det fria ordet. Vi tar kraftigt avstånd från den här typen av metoder.

Vi har låtit jurister granska filmen och kopplingen till en utställare på Bokmässan. I dagsläget går det inte att slå fast att något brott har begåtts. Vi följer utvecklingen noga. Beslutet om utställarens medverkan kan komma att ändras hela vägen fram till mässan.

Vi står upp mot intolerans och antidemokratiska krafter. Bokmässans strategi i den kampen är yttrandefrihet och öppenhet där kunskap och bildning är våra främsta verktyg. På årets bokmässa arrangerar vi närmare 30 seminarier om hur vi kan värna demokratin i denna utsatta tid.

Vi har respekt för att man kan anta andra strategier för att möta intolerans. Men låt inte en enskild högerextrem aktör splittra oss som tror på demokrati och allas lika värde. Höj rösten tillsammans med oss, på vår arena, låt oss göra gemensam sak mot intoleransen!

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här