Bildning och Finland på Bokmässan 2017

25 September / 2016

untitled

”Bildning” blir huvudtema för 2017 års bokmässa i Göteborg. Temat anknyter bland annat till reformationsåret 2017 och Svenska kyrkan kommer att ha en större roll än vanligt på mässan. Dessutom kommer den finländska litteraturen att få stort utrymme med anledning av Finlands 100-årsjubileum som egen nation. 2016 års Bokmässa kunde bland annat bjuda på ett rekordstort antal programpunkter – 4 190 stycken. Under mässans tre första dagar ökade antalet besökare med över 2 000 jämfört med förra året.

Bokmässans tema Yttrandefrihet är ett ämne som har väckt stort engagemang. Tillsammans med Svenska PEN, ICORN (The International Cities of Refuge Network), Global Free Speech/Göteborgs universitet och Scholars at Risk-Sverige har ett stort antal programpunkter med fokus på yttrandefrihetsfrågor arrangerats.
– Det har gått fantastiskt bra. Både i våra seminarier och i Yttrandefrihetens monter. Det har varit välfyllt och överfullt. Jag blir så glad att det finns ett så stort intresse för yttrandefrihet och en så stor kunskapstörst. Det ger hopp, säger Bodil Tingsby, projektledare för Global Free Speech/Göteborgs universitet.

– Masse folk, mangfoldig program, sterke opplevelser, og monterens sentrale beliggenhet skapte en perfekt møteplass for forfattere, fribyer og alle andre med ytringsfrihet og internasjonal solidaritet høyt oppe på agendaen, säger Helge Lunde, ICORN.

I år hade Bomässan ett nytt område – Mångspråkstorget. – Med Mångspråkstorget har vi gjort skillnad. Att på en plats samla litteratur på över 40 olika språk är något som varit efterfrågat och nu har vi förverkligat det. Här har Bokmässan gjort en skillnad, säger Maria Källsson, vd Bok & Bibliotek.

Tema Bildning 2017
Vad betyder bildning 2017? Den frågan blir utgångspunkten för nästa års tema på Bokmässan.
– Bildning är ett ämne som kopplar till våra viktigaste uppdrag: att sprida kunskap och intresse för läsning och litteratur, såväl till allmänheten som till alla dem som har till yrke att inspirera, guida och utbilda. Begreppet har fått många lager av betydelser. Men oavsett hur man preciserar begreppet är det några beståndsdelar som alltid finns med när man idag tänker på bildning: språk, läsning och litteratur, säger Daniel Levin, programchef för Bokmässan.

2017 är det också femhundra år sedan Martin Luther formulerade de teser som blev bensin på lågorna för reformationen. En process som sedan dess präglat europeisk historia och tillsammans med bland annat boktryckarkonsten gav impulser till omfattande förändringar på lärdomens område: läskunnigheten steg och kunskapen demokratiserades.

Svenska kyrkan blir nästa år en framträdande samarbetspartner när Bokmässans program tas fram. Dessutom kommer Svenska kyrkan att ha en helt ny egen scen med ett särskilt program om bildning och reformation. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén ser en självklar koppling mellan begreppet bildning och reformatorernas ideal.
– Reformatorernas strävan att befrämja läskunnighet och därmed frihet är viktig också i vår tid. Utbildning är bra, bildning är ännu bättre.  Jag ser fram emot att vi kan bidra till att spegla bildningens betydelse på Bokmässan 2017, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.
Fler samarbetspartners tillkommer och frågan om vad bildning är i dag kommer att belysas ur flera olika perspektiv.

Finland 100 år
2017 är det även hundra år sedan Finland blev en självständig nation, ett jubileum som uppmärksammas genom att den finländska litteraturen ges stort utrymme på Bokmässan.
– Vår ambition är att jubileumsåret till ära ge en bred bild av finländsk litteratur och presentera en del nya namn på nästa års bokmässa. Vi hoppas också kunna bidra till tema ”bildning”. Internationella undersökningar visar att finländarna är ett av världen mest läsande folk och landet har ett unikt biblioteksväsende, säger Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet, Bokmässans huvudsakliga samarbetspartner kring temat ”Finland 100 år”.

Även Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och en rad andra aktörer kommer att bidra till temat.
– Finland är viktigt för Sverige. Det märks inte minst på Bokmässan, en av de viktigaste bilaterala arenorna i dialogen mellan länderna. Bokmässans frågor och teman är ofta gemensamma för Sverige och Finland, en följd av att Finland för hundra år sedan återinträdde som självständig aktör i den nordiska familjen, säger Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Nästa års Bokmässa äger rum 28 september – 1 oktober 2017.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här