Framtidens stad byggs på Bokmässan

1 July / 2016

Aprikosengarten_Dresden_2015_-_Aerial_view_-_Screenshot_of_pano_6BRED

Hur bygger och planerar vi så att det inte bara blir vackert och funktionellt, utan så att vi garanterar alla invånares lika möjligheter till bostad, utbildning, kultur, livskvalitet, trygghet och inflytande? Hur skriver vi om staden – och vilken roll eller funktion spelar den i litteraturen?

Staden på Bokmässan omfattar utöver själva temaområdet också en scen där program arrangeras under alla fyra dagar, bland annat i samarbete med Göteborgs stads Stadstriennal, som under torsdagen arrangerar ett heldagsprogram kring den framtida staden, dess utmaningar och möjligheter. Ny mobilitet och höga hus i staden är några av de ämnen som diskuteras av bland annat arkitekten Gert Wingårdh, forskaren Catharina Thörn och kommunalrådet Johan Nyhus (S).

Bland andra medverkande samarbetspartners syns också AkzoNobel, Higab, Stena Fastigheter och Arkitektur Förlag.

– Staden rymmer många av vår tids ödesfrågor: allt från segregation och hållbarhet till människors möjligheter att utveckla sin fulla potential. Det känns väldigt roligt att kunna presentera ett brett och rikt program inom dessa ämnen, säger Daniel Levin, programchef på Bokmässan.

Ett axplock ur programmet:

Kvartersstadens återkomst
Alla talar väl om den blandade kvartersstaden där offentliga gator möter privata hus. Men hur skapar vi levande städer där alla känner sig välkomna? Kan vi bygga oss till mer inkluderande stadsmiljöer? Medverkande: Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och kanslichef, Lars Anders Johansson, kulturansvarig, Timbro, och Erika Wörman, arkitekt.
Fredag 23 september, 12.00–12.45.

Vad bör vi göra åt bostadsbristen?
Bostadsbristen är stor runt om i landet, särskilt i storstäderna som i Stockholm. Det är ett elände för dem som snabbt behöver en bostad. Den är också ett hinder för industrins och städers ekonomiska tillväxt. Medverkande: Roland Andersson, nationalekonom och professor vid KTH, Stockholm.
Fredag 23 september, 13.00–13.20.

Hela programmet publiceras på hemsidan i augusti.

Foto: Patribus (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här