Magnus Linton

Magnus Linton är författare och kritiker med speciellt intresse för värderingsutveckling i sekulära samhällen. Mot bakgrund av makt och majoriteter har hans böcker undersökt frågor om narkotika, populism,
maskuliniteter, rasism, urbanisering, veganism, klass, sexualitet och estetik. Sedan 2019 är han redaktör vid Institutet för framtidsstudier.

Foto: Cato Lein

Sökresultat

Sökord