Beta Pedagog AB

  • Monter: B06:01

Beskrivning

På Beta Pedagog har vi arbetat med läromedel sedan 1988. Vår pedagogiska grundsyn har sedan starten byggt på övertygelsen om att barn behöver känna lust för att kunna ta till sig ny kunskap. För att skapa ett lustfyllt lärande behövs bra pedagoger samt verktyg och läromedel som är anpassade efter barnens olika behov.

Nyckeln till att förstå matematik har varit densamma sedan människan började räkna för mer än 50 000 år sedan. Den är baserad på mänskliga egenskaper som kreativitet, nyfikenhet samt reflekterande och problemlösande förmåga. Detta är förmågor som är utvecklade hos de flesta barn, vilket ger dem goda förutsättningar för att bli fantastiska matematiker. Men ibland behövs lite extra hjälp på traven.

En fördel med våra laborativa matematikläromedel är att de omvandlar abstrakta matematiska begrepp till praktiska problemställningar och visuella lösningar. Det gör matematik lättare att förstå och ta in. Våra pedagogiska hjälpmedel inom matematik behandlar alla viktiga områden som till exempel taluppfattning, problemlösning, geometri, bråk, mönster, sannolikhet, längd, volym och massa.

Vi har även många laborativa läromedel för en aktiv inlärning i svenska. Dessa ger träning på exempelvis samband mellan ljud och bokstav, alfabetisk ordning, språkets struktur, ordförståelse och stavning. De är framtagna för att motivera barnen att komma igång med att läsa och skriva. För våra lättlästa böcker anges läsbarhetsindex för att varje elev ska utmanas på just sin egen läsnivå.

Adressuppgifter
Beta Pedagog AB
Skutevägen 1
432 99 SKÄLLINGE
SVERIGE
telefon
+46 340 35505

Utställare i samma monter