Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem

Lucy Crehan medverkar i Skolspårets inledande seminarium.

Läraren Lucy Crehan blev frustrerad över hur dåligt skolan i England fungerar och hur klåfingriga politiker gör problemen ännu värre. Hon beslöt sig för att ta reda på varför skolan lyckas så bra i vissa länder. Hennes forskning resulterade i den uppmärksammade och hyllade boken Cleverlands. I Skolspårets inledande seminarium på Bokmässan berättar hon om sina upptäckter.

Lucy Crehan har föreläst om sin forskning på konferenser i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige samt varit rådgivare åt utländska regeringar om utbildningsreformer. Nu arbetar hon som oberoende konsult och författare. Hennes bok Cleverlands ges ut på Studentlitteratur.

I sin forskning har hon sökt svar på frågan varför engelska skolelever presterar mediokert i PISA-undersökningarna trots att de borde ligga i topp. England är ju ett av världens rikare länder och har en lång historia av obligatorisk skolundervisning. För att nå förståelse för vad som ligger bakom statistiken och graferna gav hon sig ut på en ”upptäcktsresa” till länder där eleverna regelbundet presterar i topp i dessa mätningar – Finland, Kanada, Japan, Kina (Shanghai) och Singapore.
– Dessa fem länder är olika sinsemellan, men gemensamt är att eleverna presterar i topp när det gäller matte, läsning och naturvetenskapliga ämnen. Olikheterna ligger mest på ytan, som att eleverna har skoluniform och tilltalar lärarna med efternamn i Asien, medan eleverna i Finland och Kanada klär sig som de vill och tilltalar lärarna mer informellt.

Lucy Crehan identifierade flera gemensamma nämnare. Ett exempel är lärarnas status, som är hög i de framgångsrika länderna. Där råder höga inträdeskrav till läraryrket, relativt hög lönenivå och lärarna har stort inflytande över sitt arbete.
– En tydlig läroplan är också viktig. Det ska vara solklart vad eleven ska ha uppnått när exempelvis åttonde klass är till ända, säger Lucy Crehan. Vissa skillnader finns givetvis. Finland och Kanada har mycket begränsat skolarbete utanför skoltid till skillnad från i de asiatiska länderna, där läggs mycket tid, både i och utanför skolan på att automatisera och plugga in grunderna i kärnämnena ordentligt. I de högre årskurserna skruvas tempot upp ytterligare.

Lucy Crehan påpekar att de senaste PISA-undersökningarna även inkluderar kreativ problemlösning och samarbete kring problemlösning. Intressant nog visade det sig att de länder där eleverna låg högt i baskunskaper som att läsa, skriva och räkna även tog hem höga poäng i mer kreativa aspekter av lärande.

Lucy Crehans forskning är spännande ur flera infallsvinklar. Det är en mycket intressant utgångspunkt för diskussion kring skola så som den är formad i dag. Vad är det som gör en skola framgångsrik? Vad är en bra skola i vår tid? Hur kan skolan skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna för att de ska utvecklas och bli hållbara samhällsmedborgare på sikt? Vad är det PISA mäter egentligen? I seminariet på Bokmässan kommer Lucy Crehan att berätta om den spännande forskning som ledde fram till boken.

Torsdag 27 september kl 10.00-10.45
Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem
Arr: Studentlitteratur

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här