Meg – Mediedagarna i Göteborg – är Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor, och för utforskandet av skärningspunkten mellan media, marknad, akademi och politik. 2018 integrerades Meg i Bokmässan och fick ett eget område i F-hallen på plan 2.

Meg är ett forum där entreprenörer, journalister, kommunikatörer och mediechefer möter politiker och digitala framtidsspanare i transformerande diskussioner om publicistiska frågor, demokrati, ny forskning, teknologi och affärsmodeller i samtidens och framtidens medielandskap. Ett exklusivt, tvådagars seminariespår där besökaren får möjlighet att både utmanas och inspireras, och två tillhörande scener med fullspäckade program.

2018 blev Meg ett helintegrerat spår i Bokmässan och dess självklara forum för mediefrågor. Dessutom utgjorde Meg ramverket för 2018 års fokus på mediefrågor. Programmet omfattade både ett seminariespår och scenprogram på de två scenerna Grävscenen och Mediescenen. Partner för temat var Föreningen Grävande Journalister.

På Meg kan du ta del av fördjupande samtal kring publicistiskt ansvar, medieetik, trovärdighet och transparens, som är av största vikt i en tid av misstro. Valrörelsen, #metoo, propaganda, digitala vanor, storytelling och undersökande journalistik är några av frågorna som diskuteras. Den röda tråden är makt och demokrati i det förändrade medielandskapet.

Läs mer om Meg – Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor.