#meg18 – Bokmässans forum för mediefrågor

Mediedagarna i Göteborg – Meg – är Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor. Här möts beslutsfattare inom media, näringsliv, akademi och politik. 2018 helintegreras Meg i Bokmässan och får ett eget område i F-hallen på plan 2. Bokmässans biljetter gäller som inträde.

Meg är Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor – ett unikt forum för idéutbyten och samtal som spänner över områden som det fria ordet, digital utveckling och samtidsforskning. 2018 arrangeras Meg för sjunde gången under Bokmässans första två dagar, 27-28 september. 

Nya trender och buzzwords kommer och går. Den enda konstanten man kan räkna med är förändring. Därför är Meg nutidsfokuserat med blicken i framtiden. Kunskapsintensiva seminarier och oväntade möten lyfter samtal om de viktigaste mediefrågorna som är aktuella just nu. Utöver seminarieprogrammet är Meg också en unik mötesplats för både formella och informella möten i Medieloungen, på Medie- och Grävscenen. Meg-området kommer att vara beläget på plan 2, i F-hallen.

Från och med 2018 års evenemang är det Bokmässans biljetter som gäller för att få tillgång till Meg – seminariekort för den som önskar besöka ett seminarium, och entrébiljett för den som vill ta del av scenprogrammen. En klar fördel för besökaren som då får både Bokmässans och Megs program i samma biljett.

Meg är Bokmässans självklara forum för mediefrågor. Följ arbetet med årets program på www.meg.se!