Lina Thomsgård

fredag
Tema jämställdhet. Se Nettie Honeyball.
lördag
Gemma Hartley – Om feminismens nya frontlinje
söndag
Musikhistoriens gömda och glömda
En kvinnohistorisk middag