Jonas Axelsson

torsdag
Att skildra relationer
fredag
Jomän. Den norrländska berättartraditionen lever och frodas – möt Karin Smirnoff
Epilog med Lena Andersson
söndag
Sverige under ytan