Erika Alm

fredag

Metoo, trans och andra könspolitiska brännpunkter

lördag

Vithetskritik i litteraturen - att blottlägga rasism och kolonialism i böcker