Åsa Arping

torsdag
Det svenska romanundret kring 1850
Den vetenskapliga bokens framtid
Murvel, pacifist och kåsör. Den mångsidiga Barbro Alving
fredag
Vem är rädd för en litterär kanon?