Rosaline Marbinah

Rosaline Marbinah är ordförande för ungdomsrörelsens paraplyorganisation LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, demokratiambassadör och utrikesministerns särskilda representant i OSSE för ungdomar och säkerhet. Hon är också en av regeringens särskilt utsedda demokratiambassadörer.

Foto: Kristian Poohl

Sökresultat

Sökord