Peter Örn

Peter Örn är ordförande och demokratiambassadör för kommittén Demokratin 100 år som har i uppdrag att samordna och genomföra en samling av insatser för en stark demokrati. Kommitténs arbete ska bidra till att stärka demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Peter Örn arbetar även med ledarskapsfrågor och hållbar samhällsutveckling. Han är tidigare VD för Sveriges radio, generalsekreterare för Röda Korset och har deltagit i en rad statliga utredningar. Peter är engagerad i civilsamhället och har uppdrag i Sidas styrelse samt är ordförande för Blekinge Tekniska Högskola.

Foto: Kristian Poohl

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord