Karin Grönvall

Karin Grönvall är sedan 2019 riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket.

Foto: Jann Lipka

Sökresultat

Sökord