LÄS! LÄS! LÄS! – Tema på Bokmässan 2020

Sedan 2012 har andelen barn som läser varje dag minskat. Forskning visar att det krävs ett ordförråd på 50 000 ord för att på djupet förstå en dagstidning, vilket en läsande 17-åring behärskar. Utan att läsa eller höra texter har 17-åringen ett ordförråd på 17 000 ord.

Temat LÄS! LÄS! LÄS! lyfter fram språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Det sätter lusten till läsandet i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Temat belyser berättandet i text, bild och muntlig form, och högläsning för barn och äldre – och för varandra. Inom ramen för satsningen möter besökarna författare, läsare, politiker, lärare och forskare som är engagerade i läsningens och bildningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen.

Temat LÄS! LÄS! LÄS! genomförs tillsammans med 20-årsjubilerande Läsrörelsen, som startade på Bokmässan, med flera samarbetspartners.