Statistik från Bokmässan

År 2016 2015
Antal besök 96 293 94 715
Utställare 836 809
Huvudutställare 617 601
Monteryta kvm 11 863 11 169
Representerade länder
utställningen
28 23
Ackrediterade från media 1 176 1 180
Antal seminarier 422 387
Medverkande föreläsare
i seminarier
870 798
Representerade länder
seminarierna
38 33
Antal medverkande totalt 3 205 2 736
Antal programpunkter totalt 4 190 3 694
International Rights Centre:
Företag och agenter
56 (74 bord) 63 (79 bord)
Besökstid på mässan (snitt
fackbesökare o allmänhet)
7 t 15 min 7 t 55 min

 

Vad tyckte besökarna om Bokmässan 2016?
Besökarrapport 2016 (PDF-dokument)