Bokmässan storsatsar på lärare och årets skolspår

Annica Andersson, redaktör för skola och bibliotek på Bokmässan.

Frågor som rör skolvärlden är viktigare än någonsin. Därför utvecklar Bokmässan både utställningsytan och den del av seminarieprogrammet som särskilt riktar sig till lärarna, Skolspåret. I år blir det flera spännande nyheter. 

– Vi satsar både på bredd och djup i Skolspåret, och på utställningsytan etableras den nya lärarloungen och lärarscenen, berättar Annica Andersson, ansvarig för Skolspåret.
– I år har vi fler långa seminarier för att det ska finnas utrymme för fördjupade samtal, säger hon.

Samarbetet med förbunden är viktigt. En intressant nyhet i år är Boot Camp i källkritik. En redaktion av ungdomar gör reportage på plats – texter, filmer och poddar. Tillsammans med journalister och lärare kan eleverna öka sin publicistiska kompetens.
– Det mest spännande är att vi inte vet på förhand vilket innehåll som växer fram. Det blir diskussioner kring pressetiska regler och källkritik från flera infallsvinklar, säger Annica Andersson.

Bokmässans teman kommer självfallet att belysas även i Skolspåret. Tema: Respekt handlar bland annat om hur man kan förebygga och motverka rasism och intolerans i skolans värld, och hur man kan stärka demokratin och öka ungas inflytande i sin vardag. Invigningstalare blir Lucy Crehan som har studerat skolsystemen i de länder som presterar bäst i PISA-undersökningarna.
– Hennes forskning är en intressant utgångspunkt för en diskussion kring skolan. Vad är det som gör en skola framgångsrik? Vilken skola ger eleverna bäst förutsättningar att bli goda, hållbara samhällsmedborgare? Vad är det PISA mäter egentligen? Lärare får också möjlighet att fördjupa sig inom ämnen som inkludering, NPF, medie- och informationskunskap men också i hur främlingsfientlighet och intolerans kan bemötas, fortsätter Annica Andersson.

Tidigare har området Molnet på Bokmässan belyst digitala frågor inom skolvärlden. I år blir det ett sammanhållet område på entréplanet dit lärare välkomnas för samtal och diskussioner.
– Det finns inte längre någon anledning att lyfta fram det digitala som en nyhet. Vi lever redan mitt i ett digitalt samhälle och analogt eller digitalt är två olika format. Men givetvis är den digitala utvecklingen viktig i skolan. Det finns idag många fler sätt att inhämta kunskap än för bara några år sedan.
– Så frågan är hur skolan ska fortsätta vara relevant för unga människor och vilken form av kompetensutveckling pedagogerna behöver. Där spelar personliga möten stor roll, att nätverka med kolleger men även över yrkesgränser, menar Annica Andersson.

Läs mer om skola på Bokmässan här.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här