Följ bildningsstigen på Bokmässan!


Årets bildningstema syns även på Mat & Trädgård! Varje år bygger studiecirkeln Kulturen en idéträdgård utifrån Bokmässans tema. I år visualiserar man årets tema Bildning i en bildningsstig, som på ett finurligt sätt lyfter vår tids viktigaste frågor kopplade till odling och trädgård. Man lyfter migrationsfrågor genom att prata om mångkulturella växter (som alla varit immigranter), visar på vikten av att kunna växternas namn och ursprung för att veta vad vi ska skydda och pratar med författare i filosofiska samtal om trädgården.

Läs hela programmet här

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här