Villkor Bokmässan Deals 2021

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av leverantören. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren har ångerrätt i 14 dagar efter att order-/bokningsbekräftelse är erhållen.

Betalningsvillkor
Kostnaden för marknadsplatsen faktureras efter orderbekräftelse. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum. All betalning ska ske i svenska kronor (SEK). Alla priser enligt Avtalet anges exklusive mervärdesskatt (moms) och eventuella tillkommande avgifter eller tillkommande skatter. Moms och tillkommande skatter ska utgå enligt den vid var tid gällande momssats och skattesats som följer enligt svensk lag. Eventuella tillkommande avgifter och skatter ska bekostas av Utställaren.

Rättigheter
Innehållet som kund lägger upp på Bokmassan.se måste följa svensk lag. Leverantören har, utan att riskera påföljder, under avtalstiden en ensidig rätt att neka, stoppa eller begränsa material som läggs upp på Bokmassan.se, som Leverantören bedömer som skadlig för Leverantörens varumärken eller på annat sätt är olämplig.