Temapartner Demokrati – Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén deltar i flera seminarier och samtal om lärares demokratiuppdrag på Bokmässan.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Demokratiseminarier med skolfokus på Bokmässan

Med avstamp i hundraårsjubileet av allmänna val i Sverige har Bokmässan demokrati som ett av sina teman i år. Temat presenteras av Bokmässan i samarbete med bland andra Lärarnas Riksförbund. Förbundet arrangerar fem seminarier om lärares demokratiuppdrag och om skolans och bildningens betydelse för en fungerande demokrati.

– En likvärdig skola skapar förutsättningar för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Vi behöver ett fördjupande samtal om den svenska skolans framtid i ett allt mer polariserat samhälle. Jag hoppas att Bokmässan kan vara en arena för detta viktiga samtal, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

Mer information hittar du på lr.se/bokmässan.