Skolledarspåret – Nyhet

Att leda när hela samhället är i kris och att vara en närvarande ledare när lärandet och arbetet sker på distans är kanske den största utmaningen skola har präglats av i modern tid. Skolledarspåret ger effektiv kompetensutveckling till dig som är rektor eller skolledare. Nyhet på Bokmässan 2021!

Med Skolledarspåret får även skolledare en tydlig hemvist på Bokmässan! Nya Skolledarspåret bjuder på ett pärlband av intressanta och verklighetsnära seminarier som ska ge skolledare kraft och inspiration att leda sig själva och andra i en omvärld i konstant förändring

Satsningen görs i samarbete med Liber, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen och tar utgångspunkt i den stora utmaning som skolledare ställts inför under coronapandemin.

Till programmet

Citat från partner till Skolledarspåret

”Du som skolledare ger hela kollegiet möjlighet att göra det allra bästa av sina yrkesroller. Tillsammans kan ni öka både tryggheten och lärandet i klassrummet, förbättra kunskapsresultaten och skapa en skola som både lärare och elever trivs i. Det är därför vi satsar på Skolledarspåret.”

Henrik Oscarsson, Chief Commercial Officer Liber

”Jag är glad att Bokmässan satsar på Skolledarspåret. Skolledare står mitt i politikens stora utmaningar - att förbättra skolresultaten, hantera lärarbristen och lyckas med nyanlända elevers integrering i skolan. Här får skolledare möjlighet att ta del av föreläsningar som berör just deras komplexa uppdrag och även ha tillfällen att möta andra skolledare.”

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

”Det är tydligt vilket betydelsefullt och komplext arbete skolledare utför dagligen. Det är därför glädjande att Bokmässan skapar en ny mötesplats som tar utgångspunkt i skolledares kompetensutveckling, ett område som är viktigt för oss på Natur & Kultur. Vi ser fram emot att tillsammans med Bokmässan, övriga samarbetsparters och våra författare kunna erbjuda inspirerande och utvecklande samtal om skola, bildning och utbildning ur ett skolledarperspektiv.”

Ann Förberg, marknadschef Natur & Kultur Läromedel & Akademi

”Skolledares roll är idag viktigare än någonsin, vilket har blivit ännu mer påtagligt efter ett år i pandemins tecken. Året som har gått har också återigen visat vilken insats skolledare, tillsammans med all skolpersonal, dagligen gör. Det vill vi stötta och uppmärksamma. Vi på Sanoma Utbildning ser att Bokmässan kommer fortsätta att vara en bra mötesplats för samtal om skola, bildning och utbildning. Det därför självklart för oss närvara och tillsammans med våra författare och samarbetspartner erbjuda givande samtal och diskussioner.”

Rebecca Hamner, marknadschef Sanoma Utbildning

Partner Skolledarspåret 2021