Scener på Bokmässan 2021

På årets hybridmässa finns ett flertal scener där besökarna och tittarna kan ta del av olika program och aktiviteter. Alla scenprogram spelas in på Svenska Mässan med en mindre studiopublik på plats och direktsänds på Bokmässan Play.

Lärarscenen

Lärarscenen ger inspiration och fortbildning till alla som jobbar i skolan och är till för dem som älskar lärande, skola och utbildning. Programmets utvecklande och tankeväckande föreläsningar, analyser, samtal och seminarier vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare och den intresserade allmänheten. Lärarscenen arrangeras torsdag och fredag av Lärarnas Riksförbund.
Programmet Lärarscenen

Se människan

På Svenska kyrkans scen Se människan står alltid de stora livsfrågorna i centrum. Här finns plats för personliga samtal med djup och allvar men också värme och humor. Svenska kyrkan vill skapa möten mellan kyrkan och kulturlivet och med hjälp av litteraturen lyfts ämnen som människosyn, existentiella tankar och tro.

Programmet Se människan

Folkbildningsscenen

Folkbildningsscenen arrangeras av ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) som arbetar året runt, i alla kommuner, med kultur och bildning. ABF arrangerar under fredagen och lördagen ett scenprogram på plats på Svenska Mässan. Här lyfts frågor som rör folkbildning, kultur och demokrati med fokus på jämlikhet och jämställdhetsperspektiv.

programmet Folkbildningsscenen

Rum för poesi

Rum för poesi kommer under årets mässa att arrangeras under lördagen. Programmet består av uppläsningar av såväl svenska som internationella poeter, vilka inte nödvändigtvis behöver vara bokaktuella med just en diktsamling. Rum för poesi arrangeras av Rámus förlag.

programmet rum för poesi

Biblioteksscenen

Under torsdag och fredag ansvarar Förvaltningen för kulturutveckling för programmet på Biblioteksscenen. De kommer att presentera ett varierat program som tar upp biblioteksfrågor och biblioteksutveckling ur flera olika perspektiv.
Programmet Biblioteksscenen

Globala Torget

På Globala Torget samlas 40 organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Scenprogrammet sätter fokus på framtidens globala utmaningar. I år firar torget 20 år på Bokmässan! www.globalatorget.se

programmet globala torget

Yttrandefrihetstorget

Tillsammans med Göteborgs Stads kulturförvaltning, ICORN, Hanaholmen och Jonsereds Herrgård Göteborgs universitet har Bokmässan i år skapat Yttrandefrihetstorget, en scen för att uppmärksamma Göteborgs Stads 25-årsjubileum som fristad för förföljda och hotade författare och samtidigt understryka demokratins 100 år i Sverige.

programmet yttrandefrihetstorget

Litteraturscenen

Möt författarna och översättarna på Författarförbundets och Författarcentrums egen scen i samtal om allt från pågående projekt till arbetsmetoder och tankar kring litteraturens plats i samhället. Arrangeras på torsdagen.

programmet litteraturscenen

Rum för översättning

Rum för översättning är en plattform för samtal om översättning och arrangeras av Författarförbundets översättarsektion, HDK-Valand, Kulturrådet, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum, i år i samarbete med Natur & Kultur.

programmet Rum för översättning

Forskartorget

Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenterar ledande forskare de senaste forskningsrönen inom allt från samhällsvetenskap till historia, litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap, ofta kopplat till en bok. I år kan du besöka Forskartorget både på plats och digitalt, vardag som helg. Allt för att göra forskning och forskningsresultat tillgängligt för alla. Forskartorget arrangeras i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien och KB (Kungliga Biblioteket).

programmet forskartorget

BonnierHoops

BonnierHoops är ett initiativ för ökad läsförståelse och samverkan i utsatta områden som för fjärde sommaren i rad arrangeras i Biskopsgården, Göteborg. Även i år flyttar verksamheten in på Bokmässan på en egen scen. Fredag och lördag bjuds det på samtal kring läsning och läsande ur en mängd aspekter, initiativet vill visa att läsning är för alla. Välkomna att ta del av ett mångsidigt program, där du som är lärare eller bibliotekarie får nya tips och uppslag och du som är lustläsare blir inspirerad att upptäcka nya författarskap.

programmet BonnierHoops

Ideell kulturallians scen

Ideell kulturallians är en samlad röst för den ideella kultursektorn, en samarbetsorganisation för det civila samhällets riksorganisationer på kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 19 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Scenprogrammet bjuder på samtal om folkbildningens demokratiarbete och möjliga vägar framåt för den ideella kulturen.

programmet Ideell kulturallians

LÄS! LÄS! LÄS!

LÄS! LÄS! LÄS! arrangeras av Läsrörelsen, som startade år 2000 på Bokmässan med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Språket och läsningen lyfts fram som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Lusten till läsandet och berättandet står i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar.

programmet LÄS! LÄS! LÄS!

Göteborgs Litteraturhus scen

Göteborgs Litteraturhus scen ger i år plats för samtal om barnböcker, tidskrifter och aktuella böcker från Göteborgsförlagen. Som alltid med ambitionen att blanda det etablerade med det nya – att ge plats för det oväntade bredvid det välkända.

programmet Göteborgs Litteraturhus

Bokmässans program

Hela programmet för Bokmässan 2021 presenteras tisdagen den 24 augusti.

hela programmet