Programspår på Bokmässan 2021

I fokus

torsdag–fredag

Här riktas fokus mot litteraturen och läsningens roll och betydelse för människan och samhället – historiskt, idag och i framtiden. Samtalen berör läsfrämjande arbete, digitalisering, biblioteksfrågor, bokprovning och teckenspråkiga böcker. Dessutom utforskas sambandet mellan litteratur och social hållbarhet, språk och identitet.

program i fokus

Presenteras i samarbete med Storytel.

Barn och ungdom

Vilka format och böcker väcker läs- och lärlust hos nästa generation? Hur speglar barn- och ungdomslitteraturen framtiden? Hur rustar vi morgondagens vuxna för den tid som kommer? Några av Sveriges främsta barn- och ungdomsboksförfattare samtalar här om sina senaste böcker och ger smakprov ur dem.

program barn och ungdom

Presenteras i samarbete med Axiell.

Skolspåret

Samtal, föreläsningar och diskussioner för alla som arbetar inom skola och utbildning. Här står lärarnas utmaningar, kraft och flexibilitet i centrum. Praktiska tips och exempel från skolvardagen varvas med aktuell forskning och samtal kring övergripande strategiska frågor.

program skolspåret

Skolledarspåret

Effektiv kompetensutveckling för dig som är rektor eller skolledare. Satsningen görs i samarbete med Liber, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen och tar sin utgångspunkt i den stora utmaning som skolan ställts inför under coronapandemin.

Presenteras i samarbete med Liber, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur, Sanoma Utbildning och Nordiska Skolledarkongressen.

program skolledarspåret

Mat och livsstil

Se de främsta kockarna laga läckra och klimatsmarta rätter och kom nära tv-personligheter och influerare som delar med sig av personliga upplevelser och tips. Här tar du del av inspirerande samtal och framträdanden utifrån aktuella fackböcker inom matlagning, relationer, grön omställning, friluftsliv, trädgård samt kroppsligt och själsligt välmående.

program mat och livsstil

Presenteras i samarbete med Nordstan.

Feelgood

Plötsligt tar livet en ny vändning, livskrisen blir en nystart och en förlorad kärlek kommer tillbaka. Djupdyk i litteratur som lyfter sinnesstämningen i årets stora satsning på feelgood. God stämning, idylliska miljöer, kärlek och romantik utlovas!

program feelgood

Presenteras i samarbete med Sesamy.

Crimetime

Kriminaldrama eller thriller? Mys- eller pusseldeckare? Dystopisk spänning eller true crime? Frossa i spänningslitteratur i alla dess genrer när Sveriges deckarelit samtalar utifrån sina senaste böcker. I år är vi extra stolta över att kunna presentera Master Class, tre samtal om skrivprocessen som riktar sig till alla er – och vi vet att ni är många – som drömmer att få ett eget manus publicerat!

program crimetime

I fokus

lördag–söndag

I det breda helgprogrammet står samtiden i centrum, speglad i aktuella reportage, biografier, populärvetenskap och romaner. Här möts berättare, debutanter, journalister, debattörer och forskare i ett femtiotal seminarier,  under ledning av profilerade programledare.

program i fokus

Presenteras i samarbete med Storytel.