Beskrivning

Att synliggöra gränsområden och utmana gränser är konstnärens uppdrag – så som jag åtar mig det. I föredraget visas tre exempel: 1. Bilder på muren. 2. "Tiggandets kör och Givandets kör" 3. "En plats i Europa". Medverkande: Cecilia Parsberg, fil dr, lektor i Konst och Bildgestaltning, Karlstad universitet.

Hur kan bilder synliggöra gränsområden och utmana gränser?

LIVE
fredag / 25 sep / 2020
13:25-13:55
Lägg till favorit
Beskrivning

Att synliggöra gränsområden och utmana gränser är konstnärens uppdrag – så som jag åtar mig det. I föredraget visas tre exempel: 1. Bilder på muren. 2. "Tiggandets kör och Givandets kör" 3. "En plats i Europa". Medverkande: Cecilia Parsberg, fil dr, lektor i Konst och Bildgestaltning, Karlstad universitet.

Medverkande
Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Kungl. Vitterhetsakademien