Vilken roll spelar läsande år 2020 och hur motverkar vi läsklyftorna?

Beskrivning

Att läsa är att resa, att känna igen sig, att få nya perspektiv. Dock växer läsklyftorna och för många är det inte alls självklart att läsandet är en del av vardagen. Vilka utmaningar står i vägen för att tillgängliggöra läsandet för fler och vilka lyckade exempel på läsfrämjande finns det?

Medverkande:
Barbro Moberg, kulturansvarig Kommunal
Suad Omar, Läs Mer Gbg
Karin Linder, Generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Samtalsledare: Michael Jonsson, ABF

Lägg till favorit
Beskrivning

Att läsa är att resa, att känna igen sig, att få nya perspektiv. Dock växer läsklyftorna och för många är det inte alls självklart att läsandet är en del av vardagen. Vilka utmaningar står i vägen för att tillgängliggöra läsandet för fler och vilka lyckade exempel på läsfrämjande finns det?

Medverkande:
Barbro Moberg, kulturansvarig Kommunal
Suad Omar, Läs Mer Gbg
Karin Linder, Generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Samtalsledare: Michael Jonsson, ABF

Språk: Svenska
Arrangör: ABF

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln