Varför sitter de hemma?

  • fredag / 27 september / 2019
  • 13:00-13:45
  • Plats G4

Beskrivning

Att närvara i skolan är viktigt för elevers lärande och hälsa. Skolinspektionens rapporter visar att frånvaro är ett utbrett problem och att skolor och kommuner agerar, men inte på rätt sätt och inte i tid. Vilka elever är i riskzonen för att hamna i den här typen av utanförskap och vilka skolsituationer bidrar
till det? Psykologen GUNILLA CARLSSON KENDALL och specialpedagogen ANNA BORG samtalar med barnläkaren KRISTINA BÄHR om hur vi kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro
tillbaka till en fungerande skolgång.

Ämne
Skola
Arrangör
Studentlitteratur, Academedia

Seminariekort erfordras.

Läs mer