Varför är minoriteter så hotfulla för majoriteten?

  • torsdag / 26 september / 2019
  • 11:00-11:45
  • Plats Rum för ideologi, F2

Beskrivning

Varför uppfattas Den Andre och i synnerhet minoritetsgrupper som så hotfulla? Ett samtal om normer, makt och privilegier. Medverkande: SUSANNE RAPPMANN, biskop och författare till en avhandling om funktionshinder och teologi, PER MAGNUS JOHANSSON, psykoanalytiker och docent i idéhistoria, SAGA BECKER, transaktivist aktuell med romanen Våra tungor smakar våld, och FELICIA MULINARI, aktuell med diktsamlingen Det som inte kan utplånas. Moderator: LENA ULRIKA RUDEKE, Jonsereds Herrgård.

Arrangör
Jonsereds Herrgård-Göteborgs Universitet, Leopard Förlag

Seminariekort erfordras.

Läs mer