Spår Samtiden

New York-studion: Valeria Luiselli

Beskrivning

På de svagas sida
Barn försvinner och glöms bort. De har gjort det historiskt i folkmordet på ursprungsamerikaner, och de gör det idag, i strömmen av flyktingar och i den privata sfären.Valeria Luiselli började skriva De förlorade barnen – ett arkiv, hennes tredje bok i svensk översättning, efter att ha arbetat som tolk för ensamkommande vid migrationsdomstolen i New York. Med en rasande politisk vrede skildrar hon barnens utsatthet, både i en sönderfallande familj och hos de barn som offrar allt och ofta försvinner i öknen eller utnyttjas av människohandlare i sina försök att nå USA. De minderåriga som under såväl Obama som Trump har satts i fängelseliknande förvar om de lyckats passera gränsen. Programledare: Martin Gelin, journalist. Seminariet sänds i samarbete med Sveriges generalkonsulat i New York.

New York studio: Valeria Luiselli
Sides with the weak

Children disappear and are forgotten. They have done so historically during the genocide of Native Americans, and they do so today, in the stream of refugees and in the private sphere. Valeria Luiselli began writing Lost Children Archive, after having worked as an interpreter for unaccompanied minors at the immigration court in New York. With raging political fury she portrays the vulnerability of children, both in a family that is falling apart and among the children who sacrifice everything and often disappear in the desert or are exploited by human smugglers in their attempts to reach the USA. During both Obama and Trump’s eras, these children have sat in prison-like conditions if they even managed to pass the border. Host: Martin Gelin, journalist. The seminar is sent in cooperation with the Consulate General of Sweden, New York City.

söndag / 27 sep / 2020
17:00-17:30
Lägg till favorit
Beskrivning

På de svagas sida
Barn försvinner och glöms bort. De har gjort det historiskt i folkmordet på ursprungsamerikaner, och de gör det idag, i strömmen av flyktingar och i den privata sfären.Valeria Luiselli började skriva De förlorade barnen – ett arkiv, hennes tredje bok i svensk översättning, efter att ha arbetat som tolk för ensamkommande vid migrationsdomstolen i New York. Med en rasande politisk vrede skildrar hon barnens utsatthet, både i en sönderfallande familj och hos de barn som offrar allt och ofta försvinner i öknen eller utnyttjas av människohandlare i sina försök att nå USA. De minderåriga som under såväl Obama som Trump har satts i fängelseliknande förvar om de lyckats passera gränsen. Programledare: Martin Gelin, journalist. Seminariet sänds i samarbete med Sveriges generalkonsulat i New York.

New York studio: Valeria Luiselli
Sides with the weak

Children disappear and are forgotten. They have done so historically during the genocide of Native Americans, and they do so today, in the stream of refugees and in the private sphere. Valeria Luiselli began writing Lost Children Archive, after having worked as an interpreter for unaccompanied minors at the immigration court in New York. With raging political fury she portrays the vulnerability of children, both in a family that is falling apart and among the children who sacrifice everything and often disappear in the desert or are exploited by human smugglers in their attempts to reach the USA. During both Obama and Trump’s eras, these children have sat in prison-like conditions if they even managed to pass the border. Host: Martin Gelin, journalist. The seminar is sent in cooperation with the Consulate General of Sweden, New York City.

Språk: Engelska
Arrangör: Rámus

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln