Vägarna till utvecklingsjobben

Beskrivning

Hur får man ett jobb där man kan göra skillnad? Vilka vägar finns det för att nå utvecklingsjobben? I ett samtal med Malin Ericsson från Sida och Malaika Mikaelsson från ICLD kommer vi diskutera, ge tips och inspiration inför ett framtida jobb, kanske inom mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fredsbevarande – listan kan göras lång på olika frågor du kan jobba med inom global hållbar utveckling!
Med oss har vi Malin Ericsson som har arbetat på Sida i närmare tjugo år som handläggare och ämnesföreträdare inom demokrati och mänskliga rättigheter. Malins tematiska erfarenheten är bred och sträcker sig från insatser som val- och rättssektorstöd till media- och civilsamhällesprogram. Hon har arbets- och fälterfarenhet från Afrika och Sydostasien, i Afrika framförallt av konflikt- och postkonfliktländer. Sedan 2014 arbetar hon på Sidas Afrikaavdelning som rådgivare, med fokus på att stödja strategigenomförande i de länder där svenskt utvecklingssamarbete finns. Malin har en kandidatexamen i kulturantropologi och en magister i mänskliga rättigheter.
Och Malaika Mikaelsson som har omfattande forsknings-, kapacitetsbyggande- och kommunikationserfarenhet av internationella program. Malaika är ursprungligen från Guyana och är väl insatt i kvalitativ och intressentfokuserad forskning, strategisk analys och planering. Hon har lång arbets- och fälterfarenhet från Latinamerika, Karibien, Afrika och Europa. Efter en masters examen i internationella relationer från Universiteit van Amsterdam i Nederländerna arbetade hon vid Institute of Commonwealth Studies vid University of London, där hon fokuserade på lokal demokrati i British Commonwealth. Idag jobbar hon på ICLD som forskningskoordinator där hennes arbete fokuserar på att säkerställa att program- och forskningsresultat gynnar ett brett tvärsnitt av intressenter och partners i Sverige, Östeuropa, Afrika och Asien.
Samtalet modereras av Tove Melin från FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor, om har lång erfarenhet av koordinering och rekrytering av unga, bland annat till FUF:s Praktikantprogram, utbytesprogram inom högskolan samt till internationella volontärprogram.
– Välkomna at inspireras för ett jobb där du kan göra världen bättre!

Lägg till favorit
Beskrivning

Hur får man ett jobb där man kan göra skillnad? Vilka vägar finns det för att nå utvecklingsjobben? I ett samtal med Malin Ericsson från Sida och Malaika Mikaelsson från ICLD kommer vi diskutera, ge tips och inspiration inför ett framtida jobb, kanske inom mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fredsbevarande – listan kan göras lång på olika frågor du kan jobba med inom global hållbar utveckling!
Med oss har vi Malin Ericsson som har arbetat på Sida i närmare tjugo år som handläggare och ämnesföreträdare inom demokrati och mänskliga rättigheter. Malins tematiska erfarenheten är bred och sträcker sig från insatser som val- och rättssektorstöd till media- och civilsamhällesprogram. Hon har arbets- och fälterfarenhet från Afrika och Sydostasien, i Afrika framförallt av konflikt- och postkonfliktländer. Sedan 2014 arbetar hon på Sidas Afrikaavdelning som rådgivare, med fokus på att stödja strategigenomförande i de länder där svenskt utvecklingssamarbete finns. Malin har en kandidatexamen i kulturantropologi och en magister i mänskliga rättigheter.
Och Malaika Mikaelsson som har omfattande forsknings-, kapacitetsbyggande- och kommunikationserfarenhet av internationella program. Malaika är ursprungligen från Guyana och är väl insatt i kvalitativ och intressentfokuserad forskning, strategisk analys och planering. Hon har lång arbets- och fälterfarenhet från Latinamerika, Karibien, Afrika och Europa. Efter en masters examen i internationella relationer från Universiteit van Amsterdam i Nederländerna arbetade hon vid Institute of Commonwealth Studies vid University of London, där hon fokuserade på lokal demokrati i British Commonwealth. Idag jobbar hon på ICLD som forskningskoordinator där hennes arbete fokuserar på att säkerställa att program- och forskningsresultat gynnar ett brett tvärsnitt av intressenter och partners i Sverige, Östeuropa, Afrika och Asien.
Samtalet modereras av Tove Melin från FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor, om har lång erfarenhet av koordinering och rekrytering av unga, bland annat till FUF:s Praktikantprogram, utbytesprogram inom högskolan samt till internationella volontärprogram.
– Välkomna at inspireras för ett jobb där du kan göra världen bättre!

Språk: Svenska
Arrangör: Globala Torget, FUF - Föreningen för utvecklingsfrågor, Sida och ICLD

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln