Beskrivning

Hur får man ett jobb där man kan göra skillnad? Vilka vägar finns det för att nå utvecklingsjobben? I detta program kommer vi samtala, ge tips, förberedelse och inspiration inför ett framtida jobb, kanske inom mänskliga rättigheter, klimatfrågor eller fredsbevarande – listan kan göras lång på olika frågor du kan jobba med inom global hållbar utveckling.

PATHS TO DEVELOPMENTAL JOBS
How can you get a job where you can make a difference? Which paths are there to reach the developmental jobs? In this program we will discuss, provide tips, preparations and inspirations for future jobs, perhaps in human rights, climate issues or peace-keeping missions – there is a long list of issues you can work with for globally sustainable development.

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Vägarna till utvecklingsjobben

LIVE
lördag / 26 sep / 2020
14:00-14:20
Lägg till favorit
Beskrivning

Hur får man ett jobb där man kan göra skillnad? Vilka vägar finns det för att nå utvecklingsjobben? I detta program kommer vi samtala, ge tips, förberedelse och inspiration inför ett framtida jobb, kanske inom mänskliga rättigheter, klimatfrågor eller fredsbevarande – listan kan göras lång på olika frågor du kan jobba med inom global hållbar utveckling.

PATHS TO DEVELOPMENTAL JOBS
How can you get a job where you can make a difference? Which paths are there to reach the developmental jobs? In this program we will discuss, provide tips, preparations and inspirations for future jobs, perhaps in human rights, climate issues or peace-keeping missions – there is a long list of issues you can work with for globally sustainable development.

The program is simultaneously interpreted to English on a separate channel.

Språk: Svenska
Arrangör: FUF - Föreningen för utvecklingsfrågor

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln