Utopiska gränsland i Tv-serien ”Bron”

Beskrivning

I tittarnas upplevelse av "Bron" framträder Öresundsregionen som en imaginär plats utan nationella gränser. Vilken roll kan medieupplevelser ha för att förstå och förhålla sig till samtida händelser där gränser istället framträder skarpt som vid flyktingkrisen 2015 och under coronapandemin? Medverkande: Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet

Lägg till favorit
Beskrivning

I tittarnas upplevelse av "Bron" framträder Öresundsregionen som en imaginär plats utan nationella gränser. Vilken roll kan medieupplevelser ha för att förstå och förhålla sig till samtida händelser där gränser istället framträder skarpt som vid flyktingkrisen 2015 och under coronapandemin? Medverkande: Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Centrum för Öresundsstudier Lunds universitet